TNN online กทม.ชวนทุกกลุ่มฉีดวัคซีนโควิดให้ครบตามเกณฑ์ เช็กพิกัดจุดฉีดได้ที่นี่

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

กทม.ชวนทุกกลุ่มฉีดวัคซีนโควิดให้ครบตามเกณฑ์ เช็กพิกัดจุดฉีดได้ที่นี่

กทม.ชวนทุกกลุ่มฉีดวัคซีนโควิดให้ครบตามเกณฑ์ เช็กพิกัดจุดฉีดได้ที่นี่

กทม.ชวนประชาชนทุกกลุ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบตามเกณฑ์ เช็กพิกัดจุดฉีดวัคซีนได้ที่นี่

วันนี้ (9 พ.ค. 65) นายขจิต  ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 64 – 7 พ.ค. 65 รวมจำนวน 25,481,223 โดส แบ่งเป็น เข็ม 1 จำนวน  9,882,413 โดส เข็มที่ 2 จำนวน 9,080,916 โดส เข็ม 3 จำนวน 5,474,073 โดส และเข็ม 4 จำนวน 1,043,821 โดส 

ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนในกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดจองฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งในและนอกสถานพยาบาล ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสามารถเลือกสถานที่ฉีด และวันเวลาได้ และให้บริการฉีดวัคซีนตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือตามที่ได้รับการจัดสรร

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุดครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานครได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ควบคู่กับการเปิดช่องทาง Walk in ณ จุดบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล ทั้ง 11 แห่ง ในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ดังนี้ 

รพ.กลาง โทร. 0 2225 1354 

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ โทร. 0 2289 7000-4 

รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โทร. 0 2429 3575- 81 ต่อ 8589 

รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ โทร. 0 2543 2090 

รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2327 3049 รพ.ราชพิพัฒน์ โทร. 0 2444 0163 กด 0 

รพ.สิรินธร โทร.0 2328 6760 รพ.คลองสามวา โทร.06 4557 6009 

รพ.บางนากรุงเทพมหานคร โทร. 0 2180 0201-3 ต่อ 103,104 

รพ.ตากสิน (ณ ห้างแพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่) ให้บริการเฉพาะวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. โทร. 0 2437 7677 

รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. โทร. 0 2452 7999 

กทม.ชวนทุกกลุ่มฉีดวัคซีนโควิดให้ครบตามเกณฑ์ เช็กพิกัดจุดฉีดได้ที่นี่ภาพจาก กรุงเทพมหานคร

 สำหรับจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาลที่ยังเปิดให้บริการในเดือน พ.ค. นี้ มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 

จุดที่ 1 ศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง สำหรับประชาชนอายุ 5 ปีขึ้นไป ทุกสูตร ทุกเข็ม เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลา 08.00 - 16.00 น. และหยุดให้บริการวันที่ 22 พ.ค. 65 เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

จุดที่ 2 Central พระราม 3 สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ทุกสัญชาติ เปิดจอง วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 11.00 - 15.00 น. โดยทั้ง 2 จุด เปิดให้ประชาชนจองผ่านแอปพลิเคชัน QueQ และ Walk in 


กทม.ชวนทุกกลุ่มฉีดวัคซีนโควิดให้ครบตามเกณฑ์ เช็กพิกัดจุดฉีดได้ที่นี่ภาพจาก กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามสถานพยาบาลและจุดฉีดนอกสถานพยาบาลตามสถานที่ข้างต้น รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ 2U ลดเสี่ยงแพร่ - รับเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วย 

1. Universal prevention การป้องกันระวังตนเองเมื่อต้องใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง ลดการรวมกลุ่ม เน้นมาตรการป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา

2. Universal vaccination ฉีดวัคซีนทุกกลุ่มอายุรับวัคซีนเข็มปกติ เข็มกระตุ้น โดยเฉพาะการฉีดวัคซีน ในกลุ่ม 608 ให้ครบ 3 เข็มข้อมุลจาก กรุงเทพมหานคร

ภาพจาก กรุงเทพมหานคร / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง