TNN online สธ.ประกาศลดเตือนภัยโควิดเหลือระดับ 3 เช็กข้อแนะนำที่นี่ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สธ.ประกาศลดเตือนภัยโควิดเหลือระดับ 3 เช็กข้อแนะนำที่นี่ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

สธ.ประกาศลดเตือนภัยโควิดเหลือระดับ 3 เช็กข้อแนะนำที่นี่ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

สธ.ประกาศลดระดับการเตือนภัยโควิด-19 เหลือระดับ 3 ทั่วประเทศ เช็กข้อแนะนำที่นี่ ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

วันนี้ (9 พ.ค.65) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โควิด-19 ว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง สอดคล้องกับทั่วโลก จากเดิมเราคาดการณ์ว่าช่วงหลังสงกรานต์จะติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่จากความร่วมมืออย่างดีของประชาชนทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี ไม่มีการระบาดใหญ่ตามมา 

ดังนั้น ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เห็นชอบประกาศลดระดับการเตือนภัยโควิด 19 จากระดับ 4 เหลือระดับ 3 ทั่วประเทศ 

คำแนะนำการเตือนภัยระดับ 3 ประชาชน สถานประกอบการ 

การไปในสถานที่เสี่ยง 

- ทุกคน งดเข้าสถานบันเทิง เลี่ยงเข้าสถานที่ระบบปิดและสถานที่แออัด

การร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก 

- กลุ่มเสี่ยง 608 หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ซึ่งนับที่วัคซีน 3 เข็ม ให้เลี่ยงรวมกลุ่มกับคนจำนวนมาก

การเดินทางข้ามพื้นที่/ข้ามจังหวัด 

- กลุ่มเสี่ยง 608 หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท

การเดินทางเข้า-ออกประเทศ 

- กลุ่มเสี่ยง 608 หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ งดเดินทางไปต่างประเทศ คนทั่วไปเลี่ยงไปต่างประเทศ


ภาพจาก กระทรวงสาธารณสุข / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง