TNN online สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ฟรีเข็มที่ 2,3,4

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ฟรีเข็มที่ 2,3,4

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ฟรีเข็มที่ 2,3,4

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด "โมเดอร์นา" ฟรี เข็ม 2,3,4 เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

วันนี้ (9 พ.ค.65) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี) เข็ม 2,3,4 (ให้บริการฉีดขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ)

ตามเงื่อนไขดังนี้

เข็ม 2 และ เข็ม 3

สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี (กรณีตั้งครรภ์ต้องมีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)

เข็ม 2

- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/เเอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 15 เม.ย. 2565

เข็ม 3

- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 15 เม.ย. 2565

- เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2565

- เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า) หรือ

เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า และเข็ม 2 โมเดอร์นา) ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2565

เข็ม 4

สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป

- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า หรือ

- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ

- เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ

- เคยได้รับวัคซีน เข็ม 1 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค และเข็ม 2,3 แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 15 ม.ค. 2565

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา”

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4 ในวันที่ 16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28, 31 พ.ค. 2565

เข็ม 2,3,4

ลงทะเบียนทาง

https://qsmi-booster.kcmh.or.th/

- กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

- กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย

- กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์ 

- สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ


สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ฟรีเข็มที่ 2,3,4ภาพจาก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

 


ข้อมูลจาก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ภาพจาก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย / TNN ONLINE (แฟ้มภาพ)

ข่าวแนะนำ