TNN online 10 จังหวัดติดโควิดรายใหม่สูงสุด กทม.วันนี้ 2,268 ราย - ภาคอีสานยอดยังสูง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

10 จังหวัดติดโควิดรายใหม่สูงสุด กทม.วันนี้ 2,268 ราย - ภาคอีสานยอดยังสูง

10 จังหวัดติดโควิดรายใหม่สูงสุด กทม.วันนี้ 2,268 ราย - ภาคอีสานยอดยังสูง

ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด อันดับหนึ่ง "กรุงเทพฯ" 2,268 ราย รองลงมา "ศรีสะเกษ" 299 ราย "บุรีรัมย์" 280 ราย

วันนี้ (7 พ.ค.65) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,450 ราย ประกอบด้วย ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 8,380 ราย จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 29 ราย และจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 37 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 4 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อเข้าข่ายด้วยการตรวจ ATK 10,467 ราย

วันนี้มีผู้เสียชีวิต 58 ราย เป็นเพศชาย 33 ราย เพศหญิง 25 ราย สัญชาติไทย 56 ราย เมียนมา 1 ราย และ ออสเตรเลีย 1 ราย อายุเฉลี่ย 76 ปี (อายุระหว่าง 25-98 ปี) แยกเป็น ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 44 ราย คิดเป็น 76% ผู้มีอายุน้อยกว่า 60 ปี และมีโรคเรื้อรัง 12 ราย คิดเป็น 26% ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 2 ราย คิดเป็น 3%

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 4,316,769 ราย โดยมีผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่มขึ้น 12,224 ราย ยอดเสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้น 29,034 ราย

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 6 พ.ค. 2565) รวม 134,400,625 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ยอดฉีดทั่วประเทศ 181,959 โดส เข็มที่ 1 : 22,890 ราย เข็มที่ 2 : 74,098 ราย เข็มที่ 3 : 84,971 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,371,631 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 51,532,174 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 26,496,820 ราย

สถานการณ์การระบาดทั่วโลก ล่าสุดวันนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 516,454,443 ราย เสียชีวิต 6,274,504 ราย โดยประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุด อันดับแรก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 83,534,060 ราย อันดับ 2 อินเดีย 43,098,285 ราย อันดับ 3 บราซิล 30,543,908 ราย อันดับ 4 ฝรั่งเศส 28,890,139 ราย และอันดับ 5 เยอรมนี 25,289,590 ราย ส่วนประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ในอันดับที่ 24

10 จังหวัดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด ดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร 2,268 ราย

2.ศรีสะเกษ 299 ราย

3.บุรีรัมย์ 280 ราย

4.สุรินทร์ 274 ราย

5.ขอนแก่น 263 ราย

6.ชลบุรี 260 ราย

7.สมุทรปราการ 255 ราย

8.มหาสารคาม 185 ราย

9.อุบลราชธานี 182 ราย

10.นนทบุรี 168 ราย

10 จังหวัดติดโควิดรายใหม่สูงสุด

10 จังหวัดติดโควิดรายใหม่สูงสุด

10 จังหวัดติดโควิดรายใหม่สูงสุด

10 จังหวัดติดโควิดรายใหม่สูงสุด

10 จังหวัดติดโควิดรายใหม่สูงสุด


ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง