TNN online ยอดโควิด-19 วันนี้ ไทยติดเชื้อเพิ่ม 7,705 ราย เสียชีวิต 62 ราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ยอดโควิด-19 วันนี้ ไทยติดเชื้อเพิ่ม 7,705 ราย เสียชีวิต 62 ราย

ยอดโควิด-19 วันนี้ ไทยติดเชื้อเพิ่ม 7,705 ราย เสียชีวิต 62 ราย

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุด วันนี้ พบมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7,705 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 62 ราย กำลังรักษาอยู่ 97,672 ราย

วันนี้ (6 พ.ค.65) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,705 ราย ประกอบด้วย

ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 7,669 ราย จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 11 ราย และจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 15 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 10 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อเข้าข่ายด้วยการตรวจ ATK 5,288 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,622 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 21 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 20.1

วันนี้พบผู้เสียชีวิต 62 ราย เป็นเพศชาย 33 ราย เพศหญิง 29 ราย สัญชาติไทย 60 ราย เมียนมา 1 ราย และ จีน 1 ราย อายุเฉลี่ย 77 ปี (อายุระหว่าง 6-99 ปี) แยกเป็น ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 49 ราย คิดเป็น 79% ผู้มีอายุน้อยกว่า 60 ปี และมีโรคเรื้อรัง 10 ราย คิดเป็น 16% ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 3 ราย คิดเป็น 5%

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 4,308,319 ราย โดยมีผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่มขึ้น 11,252 ราย ยอดเสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น 28,976 ราย


ยอดโควิด-19 วันนี้ ไทยติดเชื้อเพิ่ม 7,705 ราย เสียชีวิต 62 ราย

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 5 พ.ค. 2565) รวม 134,218,666 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 5 พฤษภาคม 2565  ยอดฉีดทั่วประเทศ 42,881 โดส เข็มที่ 1 : 5,319 ราย เข็มที่ 2 : 10,823 ราย เข็มที่ 3 : 26,739 ราย 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,348,741 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 51,458,076 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 26,411,849 ราย

จังหวัดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 2,174 ราย, บุรีรัมย์ 294 ราย, สมุทรปราการ 268 ราย, ศรีสะเกษ 246 ราย, ขอนแก่น 224 ราย, ชลบุรี 203 ราย, นครราชสีมา 199 ราย, ร้อยเอ็ด 185 ราย, สุรินทร์ 176 ราย และ อุบลราชธานี 155 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 515,898,572 ราย อาการรุนแรง 40,366 ราย รักษาหายแล้ว 470,747,925 ราย เสียชีวิต 6,272,172 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 83,437,158 ราย 2. อินเดีย จำนวน 43,094,548 ราย 3. บราซิล จำนวน 30,524,183 ราย 4. ฝรั่งเศส จำนวน 28,849,915 ราย 5. เยอรมนี จำนวน 25,203,564 ราย ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 4,308,319 ราย

ยอดโควิด-19 วันนี้ ไทยติดเชื้อเพิ่ม 7,705 ราย เสียชีวิต 62 ราย

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง