TNN online เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 เข็ม 4 ไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 เข็ม 4 ไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย

เปิด Walk in  ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 เข็ม 4 ไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 และเข็ม 4 ไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย

วันนี้ (3 พ.ค.65) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศ walk in เข็มที่3 และ4 วัคซีนไฟเซอร์ Pfizer (booster shot)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565ณ หอประชุมวัดไทรใหญ่ 

เวลา 8.00- 14.00 น.  จำนวน 1,000 คน 

สำหรับคนไทยไม่จำกัดพื้นที่และที่อยู่อาศัย

เงื่อนไข  เข็ม 3

1.ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า1เดือน (ก่อน 6 เมษายน 2565)

2.ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน 6 กุมภาพันธ์ 2565)

เงื่อนไข เข็ม 4

ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 3 มาไม่น้อยกว่า 4 เดือน (ก่อน 6 มกราคม 2565)

หมายเหตุ: หากเคยติดเชื้อโควิดต้องห่างจากวันที่ตรวจพบเชื้อมาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถึงจะเข้ารับการฉีดวัคซีนได้

เปิด Walk in  ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 เข็ม 4 ไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัยข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ภาพจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง