TNN online สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 1-2-3-4 ฟรี

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 1-2-3-4 ฟรี

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 1-2-3-4 ฟรี

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นา ขนาดเต็มโดส เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 ฟรี

วันนี้ (20 เม.ย.65) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา”(ฟรี) (ให้บริการฉีดขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ)

ตามเงื่อนไขดังนี้

เข็ม 1 / เข็ม 2 / เข็ม 3

สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี (กรณีตั้งครรภ์ต้องมีีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)

 เข็ม 1

- ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใดๆ มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ม

(ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 27 พ.ค. 2565)

เข็ม 2

- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/เเอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 25 มี.ค. 2565

เข็ม 3

- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 25 มี.ค. 2565

- เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ภายในวันที่ 25 ม.ค. 2565

- เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า) หรือ เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า และเข็ม 2 โมเดอร์นา) ภายในวันที่ 25 ม.ค. 2565

เข็ม 4 สำหรับผู้มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป

เข็ม 4

- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า หรือ

เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ

เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ

เคยได้รับวัคซีน เข็ม 1 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค และเข็ม 2,3 แอสตร้าเซนเนก้า ภายใน 25 ธ.ค. 2564

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา”

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 1,2,3,4 ในวันที่ 25,26,27,28,29 เม.ย. 2565

เข็ม 1 ลงทะเบียนทาง https://qsmi-vaccine.kcmh.or.th/

เข็ม 2,3,4 ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/

- กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

- กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย

- กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์

- สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 1-2-3-4 ฟรี


ข้อมูลจาก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ภาพจาก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง