TNN online เปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 และเข็ม 4 ให้ประชาชนทุกพื้นที่

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 และเข็ม 4 ให้ประชาชนทุกพื้นที่

เปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 และเข็ม 4 ให้ประชาชนทุกพื้นที่

นนท์พร้อมพลัสเปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 และเข็ม 4 ให้ประชาชนทุกพื้นที่ เช็กรายละเอียดที่นี่

วันนี้ (5 เม.ย.65) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นนท์พร้อมพลัส SPECIAL  WALK IN  มารับวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนกลับบ้านสงกรานต์กันนะทุกคนนนนนนน 

ขอเชิญประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไปรับวัคซีน Booster เข็ม 3 และ 4 

เด็กอายุ 5-11 ปี รับ Pfizer ฝาส้ม

เด็ก 6-11 ปี สูตร Sinovac + Pfizer ฝาส้ม

ประชาชน 18 ปีขึ้นไป รับเข็ม1 หรือ เข็ม 2 ทุกสัญชาติ ทุกพื้นที่

เวลา 15.00-18.00 น.

รับบัตรคิว walk in

ไตั้งแต่ 15.00 น.-17.30 น.

วันที่ 5 เม.ย.2565  เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 

วันที่ 7, 8 เม.ย.2565  เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

สนามฉีด

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 

รับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ บัตรคิว ลานจอดรถชั้น 3

บุคคลทั่วไป รับบัตรคิว ลานจอดรถ ชั้น 3 

ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น เข้าประตูทางเข้าห้างท้อปส์ ด้านหลังห้าง และขึ้นลิฟท์หรือบันไดเลื่อนมาที่ชั้น 2 

รับบัตรคิว ชั้น 2 หน้าจุดฉีดวัคซีน

เงื่อนไข สำหรับเข็มที่ 3

ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 2 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 3เดือน ขึ้นไป

เงื่อนไข สำหรับเข็มที่ 4

ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 3 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน ขึ้นไป

เปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 และเข็ม 4 ให้ประชาชนทุกพื้นที่ข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ภาพจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี / TNN ONLINE 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง