TNN online "เจอ แจก จบ" คืออะไร? สิทธิบัตรทอง-ประกันสังคม-ข้าราชการ ติดเชื้อโควิดรักษาที่ไหน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

"เจอ แจก จบ" คืออะไร? สิทธิบัตรทอง-ประกันสังคม-ข้าราชการ ติดเชื้อโควิดรักษาที่ไหน

เจอ แจก จบ คืออะไร? สิทธิบัตรทอง-ประกันสังคม-ข้าราชการ ติดเชื้อโควิดรักษาที่ไหน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เผยข้อมูล "เจอ แจก จบ" คืออะไร? สิทธิบัตรทอง-ประกันสังคม-ข้าราชการ หากติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาได้ที่ไหน

วันนี้ (13 มี.ค.65) วันนี้ (13 มี.ค.65) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ เจอ-แจก-จบ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยระบุว่า เจอ-แจก-จบ คืออะไร?

นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการแบบผู้ป่วยนอกด้วยระบบ Tele-health

หลังจากผู้ที่สงสัยป่วยโควิด-19 ตรวจ ATK แล้วหากพบผลเป็นบวก (เจอ) ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ

แพทย์จะพิจารณาจ่ายยารักษาตามอาการ 3 สูตร (แจก) ได้แก่

1.ยาฟ้าทะลายโจร

2.ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ แก้ไอ ลดน้ำมูก

3.ยาฟาวิพิราเวียร์ (การจ่ายยาขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ของแพทย์)

แพทย์จะแนะนำการดูแลรักษาต่อไป จ่ายยาแล้วให้กลับมากักตัวที่บ้าน (จบ) แต่หน่วยบริการยังให้ผู้ป่วยดูแลป้องกันตนเองเหมือนเดิม และติดตามอาการ 1 ครั้งใน 48 ชั่วโมง

การดูแลผู้ป่วยโควิด 19 แบบผู้ป่วยนอก (OPD) เริ่มวันที่ 1 มี.ค.2565 โดยจะใช้การรักษาแบบผู้ป่วย (OPD) มาเสริม

สำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการและไม่มีภาวะเสี่ยง สามารถรักษาแบบ OPD และแยกกักตัวเองที่บ้านได้ โดยระบบการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

การรักษาจะมีการติดตามประเมินอาการ 48 ชั่วโมง หากอาการดีขึ้นทุกอย่าง ก็จะให้ผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้านต่อจนครบกำหนดระยะเวลากักตัว

สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง มีโรคประจำตัว เมื่อแพทย์ตรวจมีอาการไม่รุนแรงก็ให้เข้าระบบรักษาที่บ้าน (Home Isolation หรือ HI) หรือการรักษาในระบบชุมชน (Community Isolation หรือ CI), Hospitel และ Hotel Isolation

แต่หากมีอาการรุนแรงมาก มีภาวะเสี่ยงจะถูกคัดแยกไปที่โรงพยาบาล

สำหรับการไปรับบริการแบบผู้ป่วยนอกของแต่ละสิทธิรักษา มีดังนี้

- สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) รักษาทุกที่ตามนโยบายยกระดับบัตรทอง สามารถเข้ารับบริการในระบบบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ

โดยที่หน่วยบริการจะไม่มีการเรียกให้กลับไปรับใบส่งตัวมาเหมือนในอดีต ตัวอย่างหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.), หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล, ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึง คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น

- สิทธิประกันสังคม ไปโรงพยาบาลตามสิทธิหรือโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนเลือกไว้ สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1506

- สิทธิข้าราชการ ไปโรงพยาบาลรัฐหรือสถานพยาบาลภาครัฐได้ทุกแห่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso


ข้อมูลจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ภาพจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง