TNN online ตั้งแต่วันนี้! ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1,2,3,4

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ตั้งแต่วันนี้! ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1,2,3,4

ตั้งแต่วันนี้! ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1,2,3,4

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1,2,3,4 ให้กับประชาชนทุกสัญชาติ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันนี้ (2 มี.ค.65) เฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ เปิดเผยข้อมูลว่า ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ เปิด วอล์กอินทุกเข็มที่บางซื่อ

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดสรรและกระจายวัคซีนไปทั่วประเทศ ได้ให้บริการวัคซีนในทุกเข็มจนเพียงพอต่อความต้องการแล้วตลอดจนศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้ให้บริการแก่ คนเดิมบางซื่อ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จึงเปิดให้ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in ) เพื่อเก็บตกทุกเข็ม ทั้งเข็ม 1,2,3,4 ทุกสัญชาติ (คนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว)

ผู้มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปรับบริการ ที่เก้าอี้สีแดง ประตู 2 และ 3 ทุกวัน เวลา 9.00 – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ศูนย์ฯบางซื่อจะเปิดบริการถึงวันที่ 6 เมษายน ปิดให้บริการช่วงสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 7 -17 เมษายน

เปิดบริการอีกครั้ง วันที่ 18 เมษายน

หมายเหตุ

- สามารถเลือกชนิดวัคซีนได้ ไฟเซอร์ / แอสตร้าเซเนก้า / ซิโนแวค

- เข็มที่ 1 เด็ก 5-11 ขวบที่จะรับไฟเซอร์ฝาสีส้ม

ยังต้องลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือล่วงหน้าเหมือนเดิม

- เข็มที่ 2 ตามระยะห่างสูตรการฉีดเข็มที่ 1

- เข็มที่ 3 เป็นผู้ได้รับเข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม (Sinovac/Sinopharm)

ในสูตร SS (Sinovac/Sinopharm - Sinovac/Sinopharm) โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน

เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ในสูตร AA (AstraZeneca - AstraZeneca) และสูตร SA (Sinovac/Sinopharm - AstraZeneca) กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

ในสูตร SP (Sinovac/Sinopharm - Pfizer) กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ในสูตร SM (Sinovac/Sinopharm - Moderna)

โดยสูตร AA, SA, SP, SM ต้องรับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

ในสูตร PP (Pfizer - Pfizer) และสูตร AP (AstraZeneca - Pfizer) โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 180 วัน

- เข็มที่ 3 อายุ 5-11 ปี ได้รับชนิดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม (Sinovac/Sinopharm) ในสูตร SS (Sinovac/Sinopharm - Sinovac/Sinopharm) โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน

วอล์กอินเข้ารับบริการที่ประตู 1 เท่านั้น ตามความสมัครใจและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

- เข็มที่ 4 โดยเป็นผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 เป็นชนิดวัคซีนเชื้อตาย (ซิโนแวค / ซิโนฟาร์ม) และได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 ชนิดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า หรือ ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์น่า (สูตร SSA , SSP, SSM) มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน

ตั้งแต่วันนี้! ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1,2,3,4ข้อมูลจาก CVC กลางบางซื่อ

ภาพจาก CVC กลางบางซื่อ / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ