TNN online เช็กที่นี่! มาตรการเปิดเรียน On Site อยู่ได้กับโควิดในสถานศึกษา

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กที่นี่! มาตรการเปิดเรียน On Site อยู่ได้กับโควิดในสถานศึกษา

เช็กที่นี่! มาตรการเปิดเรียน On Site อยู่ได้กับโควิดในสถานศึกษา

ศบค. เปิดมาตรการเรียน On Site อยู่ได้กับโควิดในสถานศึกษา ต้องปฎิบัติอย่างไรเช็กเลยที่นี่

วันนี้( 23 ก.พ.65) ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า โดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 21,232 ราย โดยเป็นการติดเชื้อในประเทศ 21,064 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศอีก 168 ราย ติดเชื้อในประเทศ (แยกเป็นจากระบบเฝ้าระวังและบริการสุขภาพสูงถึง 20,839 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 65 ราย จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 160 ราย)  รวมยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63  รวม 2,770,793 ราย อย่างไรก็ตามหากรวมยอดผู้ป่วยจากการตรวจ ATK จำนวน 16,890 ราย ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่จะมี 38,122 ราย

วันนี้มีผู้เสียชีวิตอีก 39 ราย ทำให้ยอดเสียชีวิตขยับไปที่ 22,730 ราย หายป่วยอีก 16,662 ราย รวมยอดรักษาหาย 2,574,458 ราย ยังรักษาอยู่จำนวน 173,605 ราย เป็นการรักษาอยู่ในรพ.71,414 ราย ในรพ.สนาม/HI-CI 102,191 ราย ทั้งนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก 882 ราย มีผู้ป่วยหนักนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถึง 229 ราย

นอกจากนี้ ยังได้เผยมาตรการเปิดเรียน on site อยู่ได้กับโควิด กรณีนักเรียนมีความเสี่ยงและติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

เช็กที่นี่! มาตรการเปิดเรียน On Site อยู่ได้กับโควิดในสถานศึกษา ภาพจาก ศบค.

 

 โรงเรียนประจำ

- กรณีนักเรียน ครู หรือ บุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เรียน on site ตามปกติ สังเกตอาการและประเมิน ST 

- กรณีนักเรียน ครู หรือ บุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

* จัดการเรียน การสอน ปฏิบัติงาน ทำกิจกรรม ใน Quarantine zone ตามแนวทาง sand box safety zone in school เป็นเวลา 7 วัน และให้ติดตามสังเกตอาการอีก 3 วัน

* การตรวจคัดกรองหาเชื้อ ถ้ามีอาการให้ตรวจทันที และให้ตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 5-6 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อและตรวจครั้งสุดท้ายวันที่ 10 หลัง สัมผัสผู้ติดเชื้อ

* สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม และประสานหน่อยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัย

- กรณีนักเรียน ครู หรือ บุคลากรเป็น ผู้ติดเชื้อ

*พิจารณาทร่วมกับ หน่วยบริการสาธารณสุข หรือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จัดทำ School isolation ตามแนวทาง sand box safety zone 

* สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เน้นการระบายอากาศ และ กำกับติดตาม มาตรการส่วนบุคคลขั้นสูงสุด

เช็กที่นี่! มาตรการเปิดเรียน On Site อยู่ได้กับโควิดในสถานศึกษา ภาพจาก ศบค.

 

 โรงเรียนไป-กลับ

- กรณีนักเรียน ครู หรือ บุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เรียน on site ตามปกติ สังเกตอาการและประเมิน ST 

- กรณีนักเรียน ครู หรือ บุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

* แยกกักตัวที่บ้าน หรือ สถานที่ตามคำแนะนำของหน่วยบริการสาธารณสุข เป็นเวลา 7 วัน และให้ติดตามสังเกตอาการอีก 3 วัน

* การตรวจคัดกรองหาเชื้อ ถ้ามีอาการให้ตรวจทันที และให้ตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 5-6 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อและตรวจครั้งสุดท้ายวันที่ 10 หลัง สัมผัสผู้ติดเชื้อ

* สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม และประสานหน่อยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัย

- กรณีนักเรียน ครู หรือ บุคลากรเป็น ผู้ติดเชื้อ

* ปฏิบัติตามมาตรการ การรักษา ของกระทรวงสาธารณสุข

* พิจารณาจัดทำ School isolation ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการโรงเรียน หน่วยงานสาธารณสุข ผู้ปกครอง ชุมชน พิจารณาร่วมกันให้ความเห็นชอบ และ ปฏิบัติกตามมาตรการ SSS

 * สถานศึกษาจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยเฉพาะ กลุ่มที่ไม่มีอาการ


เช็กที่นี่! มาตรการเปิดเรียน On Site อยู่ได้กับโควิดในสถานศึกษา ภาพจาก ศบค.

 

สถานที่สอบในการสอบ

- สถานที่จัดสอน

ประสานหน่วยงานบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน ในการคัดกรอง และให้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด จัดให้มีพื้นที่แยกสำหรับจัดการสอบเป็นสัดส่วน แยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มผู้ติดเชื้อเน้นการระบายอากาศที่ดี จัดที่นั่งสอบ มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร

- ผู้เข้าสอบ

* เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือ อาการเล็กน้อย หรือ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

* ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อนและหลังการเข้าสอบ งดการพูดคุย เว้นระยะห่าง

* การเดินทางไปสนามสอบโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือ ประสานหน่วยสถานที่สอบ หน่วยบริการสาธารณสุขกรณีไม่มีรถยนต์ส่วนตัว

- ผู้คุมสอบ

* ปฏิบัติการคุมสอบตามมาตรฐานกากรป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น การใส่หน้ากากอนามัย ใช้เวลาในการคุมสอบในห้องสอบให้น้อยที่สุด รวมถึงการวางแผนจัดการสอบให้เหมาะสม


ภาพจาก TNN Online/รอยเตอร์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง