TNN online อย่าลืม! ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 4 รอบใหม่ เริ่มใช้สิทธิได้วันแรก 17 ก.พ.นี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

อย่าลืม! ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 4 รอบใหม่ เริ่มใช้สิทธิได้วันแรก 17 ก.พ.นี้

อย่าลืม! ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 4 รอบใหม่ เริ่มใช้สิทธิได้วันแรก 17 ก.พ.นี้

คลังเผยประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 4 จะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้วันแรก 17 กุมภาพันธ์ จนถึง 30 เมษายน 2565

วันนี้ (15ก.พ.65) นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (โครงการฯ ระยะที่ 4) โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันที่

14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 23.67 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 28,310.3 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 14,346.6 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 13,963.7 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 11,024.3 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 5,224.6 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,306.5 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 10,221.2 ล้านบาท ร้านบริการ 489.2 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 44.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 แล้ว จำนวน 25.31 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย และมีประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 สำเร็จแล้ว 9.2 แสนราย สำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน 1.34 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 17,459 ราย

โฆษกกระทรวงการคลังยังได้กล่าวเน้นย้ำว่า สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 สำเร็จ จะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้วันแรกในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565


ภาพจาก TNN Online


ข่าวแนะนำ