TNN online หมอยงเผยข้อมูลวัคซีน mRNA กับอัตราการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในวัยรุ่น

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

หมอยงเผยข้อมูลวัคซีน mRNA กับอัตราการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในวัยรุ่น

หมอยงเผยข้อมูลวัคซีน mRNA กับอัตราการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในวัยรุ่น

หมอยงเปิดข้อมูลอัตราการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในวัยรุ่นหลังฉีดวัคซีน mRNA เพื่อประกอบการตัดสินใจ ย้ำวัคซีนยังจำเป็นและมีประโยชน์ในภาวะโควิดระบาด

วันนี้ ( 6 ก.พ. 65)ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กเรื่อง “วัคซีนโควิด- 19 การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หลังให้วัคซีน mRNA ในวัยรุ่น” เป็นที่ทราบกันดีว่าวัคซีนมีความจำเป็น ในการป้องกันลดความรุนแรงของโรค covid 19

จากการศึกษาในอิสราเอล เผยแพร่ในวารสาร NEJM (26 Jan 2022) เกี่ยวกับการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ตามหลังการให้วัคซีน Pfizer ในวัยรุ่น อายุ 12-15 ปี จำนวนประมาณ 400,000 คน สำหรับเข็มแรก และประมาณ 320,000 สำหรับเข็มที่ 2 โดยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย ข้อมูลที่ได้พบเช่นเดียวกับการศึกษาในอดีต คือการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเกือบทั้งหมด จะเกิดขึ้นในเข็มที่ 2 และพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิงมาก

การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ถึงกับต้องนอนโรงพยาบาล ในเด็กชายหลังเข็ม 2 วัคซีน Pfizer จะพบ 1 ใน 12,361 ในการได้รับเข็ม 2 ส่วนเด็กหญิง จะพบน้อยกว่ามาก พบในอัตรา 1 ใน 144,439 หรือน้อยกว่ากันเป็น 10 เท่า

การวินิจฉัยกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จะถูกแบ่งเป็น สงสัย น่าจะเป็น และยืนยันการเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ในการยืนยันการเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จะต้องอาศัย การตรวจ echo ที่ชัดเจนมาก หรือ MRI หัวใจ หรือ การตรวจชิ้นเนื้อจากการใส่สายตัดมาตรวจ ดังนั้นข้อมูลที่แท้จริงถึงกับยืนยัน คงจะได้น้อยกว่าความเป็นจริง เพราะการเกิดการอักเสบ จำนวนมากมีอาการไม่มาก และหายได้เอง

ภาพที่แสดงการยืนยัน เป็นรูปที่ได้จากการตรวจเด็กไทยหลังได้รับวัคซีน pfizer และตรวจยืนยันว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จะ echocardiogram และ MRI ภาพ echo จะเห็นนํ้าอยู่ ในเยื่อหุ้มหัวใจ (pericarditis)

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่โรคโควิด 19 ยังคุกคามอย่างหนัก การให้เด็ก และ วัยรุ่นได้รับวัคซีน ยังมีประโยชน์ ในการป้องกันความรุนแรงของโรคการตัดสินใจจะรับวัคซีนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองโดยชอบธรรม ในการตัดสินใจ ที่ได้ข้อมูลครบถ้วน


หมอยงเผยข้อมูลวัคซีน mRNA กับอัตราการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในวัยรุ่น


หมอยงเผยข้อมูลวัคซีน mRNA กับอัตราการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในวัยรุ่นข้อมูลจาก : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

ภาพจาก : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง