TNN online เปิดข้อห้ามทำเสี่ยงโดนตัดสิทธิ "คนละครึ่ง เฟส 4" ชวดเงิน 1,200 บาท เช็กเลย!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดข้อห้ามทำเสี่ยงโดนตัดสิทธิ "คนละครึ่ง เฟส 4" ชวดเงิน 1,200 บาท เช็กเลย!

เปิดข้อห้ามทำเสี่ยงโดนตัดสิทธิ คนละครึ่ง เฟส 4 ชวดเงิน 1,200 บาท เช็กเลย!

"คนละครึ่ง เฟส 4" กระทรวงการคลัง ได้โอนเงิน จำนวน 1,200 บาทให้ผู้ได้รับสิทธิเฟส 3 รายเก่า เข้าแอปฯ เป๋าตัง แล้ว พร้อมเปิดข้อห้ามทำ เสี่ยงโดนตัดสิทธิ "คนละครึ่ง เฟส 4"

วันนี้ (3 ก.พ.65) จากกรณีรัฐบาลออกมาตรการลดภาระ ค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ ของโรคโควิด-19 ของรัฐ ในรอบปีใหม่นี้ 2565 ประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2

และโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ที่รัฐบาลมีการเพิ่มวงเงินสนับสนุนในการช่วยลดภาระในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันของประชาชน กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศซึ่งโครงการเพิ่มกำลังซื้อแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รวมทั้งผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ รัฐบาลได้เพิ่มวงเงินใช้จ่ายจำนวน 200 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน ใช้จ่ายตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ส่วนโครงการ "คนละครึ่ง เฟส 4" กระทรวงการคลัง ได้โอนเงิน จำนวน 1,200 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตัง แล้ว และให้กดยืนยันใช้สิทธิและใช้จ่ายได้เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2565 เป็นวันแรกจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

โดยความคืบหน้า (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.พ. 2565) โครงการคนละครึ่ง เฟส 4 มีผู้กดรับสิทธิแล้ว 20.8 ล้านราย โดยมีผู้ใช้จ่ายในโครงการ 6.3 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมรวมประมาณ 1,580 ล้านบาท แบ่งเป็น ประชาชนใช้จ่ายจำนวน 799 ล้านบาท และภาครัฐช่วยจ่าย 781 ล้านบาท

เปิดข้อห้ามทำ เสี่ยงโดนตัดสิทธิ "คนละครึ่ง เฟส 4"

1.ผู้ได้สิทธิรายเก่า ไม่กดยืนยันสิทธิในแอปฯ เป๋าตัง

ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 (รายเก่า) มีจำนวน 27.98 ล้านสิทธิ ต้องกดยืนยันสิทธิในแอปฯ เป๋าตังก่อน จึงจะได้รับสิทธิคนละครึ่ง เฟส 4 รับเงิน 1,200 บาท

2.ผู้ได้สิทธิรายเก่า กดยืนยันสิทธิในแอปฯ เป๋าตังแล้วไม่ใช้สิทธิภายใน 28 ก.พ.2565

ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 (รายเก่า) หลังจากกดยืนยันสิทธิในแอปฯ เป๋าตังแล้วนั้น จะต้องเริ่มใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ภายในวันที่ 28 ก.พ.2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ

3.ผู้ได้สิทธิรายใหม่ เมื่อลงทะเบียนผ่าน ยืนยันตัวตนสำเร็จ แล้วไม่ใช้สิทธิภายใน 28 ก.พ.2565

วันที่ 10 ก.พ.2565 กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนจนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียน

ทั้งนี้ หากลงทะเบียนและยืนยันตัวตนสำเร็จ สามารถเริ่มใช้จ่ายวันแรกในวันที่ 17 ก.พ.2565 ที่สำคัญหากได้รับสิทธิแล้ว จะต้องเริ่มใช้สิทธิภายในวันที่ 28 ก.พ. 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิทันที

4.ผู้ได้รับสิทธิ-ร้านค้า ห้ามแลกเป็นเงินสด

การแลกเงินในเป๋าตังเป็นเงินสด ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หากระบบตรวจพบว่าทุจริตจะถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา ชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางราชการ ถูกเพิกถอนสิทธิทั้งร้านค้า และประชาชน

โดยร้านค้าจะถูกระงับใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ แอปพลิเคชั่น ถุงเงินของร้านค้า และจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐในอนาคตที่มีทยอยออกมาอย่าง ต่อเนื่องได้


ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง