TNN online คนละครึ่ง เฟส 4 คลังแนะเติมเงินเข้า G-Wallet ล่วงหน้า เช็กขั้นตอนได้ที่นี่!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

คนละครึ่ง เฟส 4 คลังแนะเติมเงินเข้า G-Wallet ล่วงหน้า เช็กขั้นตอนได้ที่นี่!

คนละครึ่ง เฟส 4 คลังแนะเติมเงินเข้า G-Wallet ล่วงหน้า เช็กขั้นตอนได้ที่นี่!

คนละครึ่ง เฟส 4 คลังแนะเติมเงินเข้า G-Wallet ล่วงหน้าเพื่อลดความแออัด เช็กขั้นตอนเติมเงินได้เลยที่นี่!

วันนี้( 31 ม.ค.65) ความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 โดยจะเริ่มให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 27.98 ล้านคน ยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 วันแรกในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" และสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ทันทีหลังการกดยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้รับสนับสนุนวงเงินค่าสินค้าหรือบริการที่กำหนดในอัตรา 50% ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ ระยะที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2565 

โดยนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำหรับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งจะเป็นวันแรกของการกดรับยืนยันและการใช้จ่ายสิทธิโครงการฯ ธนาคารกรุงไทย (KTB) ผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ให้จัดทำโครงการฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับระบบการโอนเงินต่างธนาคารเพื่อโอนเข้า g-Walletแล้ว 

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงหรือลดความแออัดในช่วงเวลาการใช้สิทธิผ่าน "เป๋าตัง" พร้อมกันในวันแรก ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ที่พร้อมจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 สามารถโอนเงินเข้า g-Wallet ล่วงหน้าก่อนเริ่มการใช้จ่าย

โดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จะต้องเริ่มใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ โดยสิทธิที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง

ทั้งนี้ ในส่วนของประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จะสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ โดยสามารถเริ่มใช้จ่ายวันแรกในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

คนละครึ่ง เฟส 4 คลังแนะเติมเงินเข้า G-Wallet ล่วงหน้า เช็กขั้นตอนได้ที่นี่!

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ ดังนี้

1. กดแถบแบนเนอร์ (Banner) โครงการคนละครึ่ง ที่ปรากฏในหน้า g-Wallet ของแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ตั้งแต่ เวลา 06.00 - 22.00 น. ของทุกวัน

2. ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 โดยขอให้ประชาชนอ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 เมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว และยอมรับตามเงื่อนไข สามารถกดที่แถบ "ยอมรับเงื่อนไขและการใช้สิทธิ"

วิธีเติมเงินเข้า G-Wallet ทำได้ดังนี้

-เติมเงินผ่าน Mobile Banking

-เติมเงินผ่าน QR code พร้อมเพย์ 

-เติมเงินผ่านตู้ ATM

คนละครึ่ง เฟส 4 คลังแนะเติมเงินเข้า G-Wallet ล่วงหน้า เช็กขั้นตอนได้ที่นี่!

*** เติมเงินผ่าน Mobile Banking ทำได้ดังนี้

1. เปิดแอป เป๋าตัง เลือกเมนู G-Wallet แล้วคลิก เติมเงินเข้า G-Wallet

2. เลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงิน

3. ทุกธนาคารจะขึ้นเมนูให้เลือก 3 ช่องทาง ได้แก่ เติมผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารนั้นๆ , QR พร้อมเพย์ และตู้ ATM

4. เลือกอันแรกที่แอปพลิเคชันของธนาคาร จากนั้นจะมีรหัส G-Wallet ID จำนวน 15 หลัก ขึ้นมาให้กดคัดลอก

5. กดคัดลอกรหัส G-Wallet ID แล้ว เปิดแอปพลิเคชันที่ต้องการเติมเงิน ไปที่เมนูเติมเงินจากนั้นเลือก "เติมเงินพร้อมเพย์" หรือ E-Wallet หรือบางธนาคารใช้ชื่อเมนูว่า PromtPay e-Wallet

6. นำรหัส G-Wallet ID ที่คัดลอกไว้แล้วไปวางในช่อง E-Wallet ID และใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมและคลิกเติมเงินตามปกติ

*** เติมเงินผ่าน QR code พร้อมเพย์ ทำได้ดังนี้

1. เลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงินแล้ว ให้เลือกช่อง QR พร้อมเพย์

2. บันทึกรูป QR พร้อมเพย์ ลงในโทรศัพท์

3. เปิดแอปพลิเคชันธนาคาร ไปยังเมนู สแกน หรือ สแกนจ่าย

4. คลิกที่ปุ่มรูปภาพ เลือก QR พร้อมเพย์ ที่บันทึกไว้ในมือถือแล้วใส่จำนวนเงินที่ต้องการและทำการเติมเงินปกติ

*** เติมเงินผ่านตู้ ATM

สามารถเติมเงินผ่านตู้ ATM ได้ 7 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 

**เติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย 

-เลือกเติมเงิน

-เลือกเติมเงินพร้อมเพย์

-เลือกประเภทบัญชี

-ระบุหมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และจำนวนเงิน เลือกตกลงเพื่อยืนยันรายการ

 **เติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

-เลือกเติมเงิน

-เลือกเติมเงินพร้อมเพย์

-เลือกประเภทบัญชี

-ระบุหมายเลข G-Wallet ID 15 หลักพร้อมระบุจำนวนเงิน

-เลือกยืนยัน เพื่อสิ้นสุดการทำรายการ

**เติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย

-เลือกเติมเงิน/จ่ายบิลมือถือ

-เลือกเติมเงิน e-Wallet (PromptPay)

-เลือกประเภทบัญชี

-ระบุหมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และ ระบุจำนวนเงิน

-เลือกยืนยันการทำรายการ

**เติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพ

-เลือกชำระเงิน/เติมเงินมือถือ

-เลือกประเภทบัญชี

-เลือกเติมเงินพร้อมเพย์

-ระบุหมายเลข G-Wallet ID 15 หลักและจำนวนเงิน

-เลือกยืนยันเพื่อสิ้นสุดการทำรายการ

**เติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารธนชาต

-เลือกเติมเงิน/ชำระเงิน

-เลือกเติมเงินพร้อมเพย์

-เลือกประเภทบัญชี

-ระบุหมายเลข G-Wallet ID 15 หลักและจำนวนเงิน

-เลือกยืนยัน

**เติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์

-เลือกเติมเงิน/จ่ายบิล

-เลือกเติมเงินพร้อมเพย์

-เลือกประเภทบัญชี

-ระบุหมายเลข G-Wallet ID-15 หลัก และ ระบุจำนวนเงิน

-เลือกยืนยัน

**เติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารทหารไทย

-เลือกโอนเงิน

-เลือกยืนยันต้องการโอนเงิน

-เลือกประเภทบัญชี

-เลือกโอนเงินโดยบริการพร้อมเพย์

-เลือกโอนเงินไปยัง E-Wallet

-ระบุหมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และ ระบุจำนวนเงิน

-เลือกยืนยันภาพจาก TNN Online/คนละครึ่ง

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง