TNN online เปิดขั้นตอนยืนยันสิทธิ "คนละครึ่ง เฟส 4" รับ 1,200 บาท ผ่านแอปฯเป๋าตัง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดขั้นตอนยืนยันสิทธิ "คนละครึ่ง เฟส 4" รับ 1,200 บาท ผ่านแอปฯเป๋าตัง

เปิดขั้นตอนยืนยันสิทธิ คนละครึ่ง เฟส 4 รับ 1,200 บาท ผ่านแอปฯเป๋าตัง

คลัง เปิดขั้นตอนยืนยันสิทธิ "คนละครึ่ง เฟส 4" เริ่ม 1 ก.พ.นี้ ส่วนรายใหม่เปิดลงทะเบียน 10 ก.พ. เริ่มใช้จ่ายวันแรก 17 ก.พ.

วันนี้( 31 ม.ค.65) นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการ "คนละครึ่ง" ระยะที่ 4 จะเริ่มให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (โครงการคนละครึ่งที่สิ้นสุดไปเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2564) จำนวน 27.98 ล้านคน ยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 วันแรกในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" และสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ทันทีหลังการกดยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้รับสนับสนุนวงเงินค่าสินค้าหรือบริการที่กำหนดในอัตรา 50% ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ ระยะที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2565 

โดยมีขั้นตอนการยืนยันสิทธิ ดังนี้

1. กดแถบแบนเนอร์ (Banner) โครงการคนละครึ่ง ที่ปรากฏในหน้า g-Wallet ของแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ตั้งแต่ เวลา 06.00 - 22.00 น. ของทุกวัน

2. ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 โดยขอให้ประชาชนอ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 เมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว และยอมรับตามเงื่อนไข สามารถกดที่แถบ "ยอมรับเงื่อนไขและการใช้สิทธิ"

โดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จะต้องเริ่มใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ โดยสิทธิที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง

สำหรับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งจะเป็นวันแรกของการกดรับยืนยันและการใช้จ่ายสิทธิโครงการฯ ธนาคารกรุงไทย (KTB) ผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ให้จัดทำโครงการฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับระบบการโอนเงินต่างธนาคารเพื่อโอนเข้า g-Walletแล้ว อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงหรือลดความแออัดในช่วงเวลาการใช้สิทธิผ่าน "เป๋าตัง" พร้อมกันในวันแรก ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ที่พร้อมจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 สามารถโอนเงินเข้า g-Wallet ล่วงหน้าก่อนเริ่มการใช้จ่าย

ทั้งนี้ ในส่วนของประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จะสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ โดยสามารถเริ่มใช้จ่ายวันแรกในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 ได้วันแรกในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. ของทุกวันจนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัครผ่าน www.คนละครึ่ง.com โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" แล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่น สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 4 และผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 จะได้รับเงินช่วยเหลือวงเงิน 200 บาทต่อคน สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เช่นเดียวกัน

เปิดขั้นตอนยืนยันสิทธิ คนละครึ่ง เฟส 4 รับ 1,200 บาท ผ่านแอปฯเป๋าตัง

ภาพจาก AFP/คนละครึ่ง

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง