TNN online หมอยง เผยผลกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนโมเดอร์นา ต้านโอมิครอนได้ดีสุด!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

หมอยง เผยผลกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนโมเดอร์นา ต้านโอมิครอนได้ดีสุด!

หมอยง เผยผลกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนโมเดอร์นา ต้านโอมิครอนได้ดีสุด!

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เผยผลศึกษา การกระตุ้นเข็ม 3 หลังให้วัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม ครบ 6 เดือน พบ "โมเดอร์นา" ตอบสนองภูมิต้านทานต่อสายพันธุ์ "โอมิครอน" ได้ดีที่สุด

วันนี้ (28 ม.ค.65) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก"Yong Poovorawan" ในประเด็น "วัคซีน โควิด-19 การกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนต่างๆหลังจากได้รับวัคซีนเชื้อตายมาแล้ว 2 เข็ม" โดย ศ.นพ.ยง ได้แสดงผลวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับการกระตุ้นวัคซีนเข็ม 3 หลังได้รับวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม มาเป็นระยะเวลา 6 เดือน

โดยระบุว่า วันนี้จะขอแสดงผลของการกระตุ้นเข็ม 3 หลัง ได้รับวัคซีนเชื้อตาย Sinovac มาแล้ว 2 เข็มเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน กลุ่มละประมาณ 60 คน (ก่อนหน้านี้เคยนำเสนอระยะห่าง 3 เดือนมาแล้ว) เป็นงานวิจัยทางคลินิก โดยดูผลการตอบสนองภูมิต้านทานต่อสายพันธุ์ "เดลต้า" และ "โอมิครอน"

โดยทำการศึกษาด้วยวิธีการคล้ายไวรัสเทียม และ ต่อไวรัสจริงสายพันธุ์เดลต้าและโอมิครอน ที่แยกได้ในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจาก ดร.ฐนียา ดวงจินดา หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้ทำ FRNT ให้ ซึ่งจะได้ข้อมูลที่ตอบสนองได้ดีกว่า และน่าเชื่อถือมากกว่าไวรัสเทียม

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายมาแล้ว 2 เข็ม เมื่อกระตุ้นด้วยเชื้อตายอีก 1 ครั้ง ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น ที่ตอบสนองต่อสายพันธุ์เดลต้าและโอมิครอน ทั้งไวรัสจริงและไวรัสเทียม สู้การให้วัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์ แอสตร้าเซนเนก้า หรือ mRNA ไม่ได้

และในการกระตุ้นด้วย mRNA ด้วยวัคซีน โมเดอร์นา สามารถตอบสนองภูมิต้านทานต่อสายพันธุ์โอมิครอนได้ดีที่สุด สูงกว่าการกระตุ้นด้วยวัคซีนเชื้อตายถึง 22 เท่า

โดยสรุปแล้วการกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยไวรัสเวกเตอร์ (แอสตร้าเซนเนก้า) หรือ mRNA (ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา) ได้ผลดี ต่อสายพันธุ์เดลต้าและโอมิครอน และขณะนี้ก็ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับประเทศไทยอยู่แล้ว

ข้อมูลทั้งหมดนี้ได้ส่งไปเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ และจะส่งเผยแพร่แบบ preprint MedRxiv วันนี้.


หมอยงเผยผลกระตุ้นเข็ม 3 โมเดอร์นา ตอบสนองภูมิต้านทานต่อโอมิครอนได้ดีสุด!

หมอยงเผยผลกระตุ้นเข็ม 3 โมเดอร์นา ตอบสนองภูมิต้านทานต่อโอมิครอนได้ดีสุด!

หมอยงเผยผลกระตุ้นเข็ม 3 โมเดอร์นา ตอบสนองภูมิต้านทานต่อโอมิครอนได้ดีสุด!

หมอยงเผยผลกระตุ้นเข็ม 3 โมเดอร์นา ตอบสนองภูมิต้านทานต่อโอมิครอนได้ดีสุด!

ข้อมูลจาก Yong Poovorawan

ภาพจาก AFP , TNN ONLINE , Yong Poovorawan


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง