TNN online หมอยงเชิญชวนอาสาฯฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ชนิดแอสตร้าฯ ขอตรวจภูมิหลังรับยา

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

หมอยงเชิญชวนอาสาฯฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ชนิดแอสตร้าฯ ขอตรวจภูมิหลังรับยา

หมอยงเชิญชวนอาสาฯฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ชนิดแอสตร้าฯ ขอตรวจภูมิหลังรับยา

หมอยงเชิญชวนอาสาสมัครฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็นชนิดแอสตร้าฯ ขอตรวจภูมิหลังรับยา หากตอบสนองไม่ดีจะฉีดกระตุ้นให้เพิ่มเติม

วันนี้ ( 22 ม.ค. 65 )ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า โควิด-19 วัคซีน รับอาสาสมัครฉีดกระตุ้น วัคซีนแอสตร้าเซเนกาเข็ม 3 หลังได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนกามาแล้ว 2 เข็ม

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก มีโครงการศึกษาวิจัยการกระตุ้นเข็ม3 ด้วยวัคซีนแอสตร้าเซเนกา ในผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนกามาแล้ว 2 เข็มและต้องการได้วัคซีนแอสตร้าเซเนกาเป็นเข็มที่ 3

อาสาสมัครต้องมีร่างกายแข็งแรง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ และไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน โดยจะขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีน หลังรับวัคซีน 14 และ 28 วัน เพื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกัน IRB No. 690/64 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในกรณีที่มีภูมิต้านทานตอบสนองไม่ดี (<2000 BAU/ml) ทางศูนย์ฯยินดีบริการกระตุ้นวัคซีนเพิ่มเติม ถ้าอาสาสมัครต้องการ

รับอาสาสมัคร ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้ามาแล้ว 2 เข็ม และต้องได้รับวัคแอสตร้าเซเนกาเข็มที่ 2 ในช่วงวันที่ 30 มิถุนายน - 29 สิงหาคม 2564 เท่านั้น เพื่อมารับวัคซีนแอสตร้าเซเนกาเป็นเข็มที่3

ผู้ใดมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอให้กรอกใบสมัครผ่านลิงค์นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP-JqKG5uzrtm8JLQw5Ysi5rzMp6ppbvoQCDiWJqzbax26_A/viewform?usp=send_form


ภาพจาก : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง