TNN online (คลิป) วัคซีน“โมเดอร์นา”ป้องกัน 3 โรค ยาเม็ด“ไฟเซอร์”ยับยั้ง“โอมิครอน”

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

(คลิป) วัคซีน“โมเดอร์นา”ป้องกัน 3 โรค ยาเม็ด“ไฟเซอร์”ยับยั้ง“โอมิครอน”

(คลิป) วัคซีน“โมเดอร์นา”ป้องกัน 3 โรค ยาเม็ด“ไฟเซอร์”ยับยั้ง“โอมิครอน”

บริษัท“โมเดอร์นา” เตรียมเปิดตัววัคซีนกระตุ้นแบบเข็มเดียว ที่สามารถป้องกันทั้งโควิด-19,ไข้หวัดใหญ่,และไวรัสระบบทางเดินหายใจ หรือ RSV ช่วงปลายปี 2566 โดยหวังว่าวัคซีนที่ป้องกันทั้งสามโรคนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความกังวลของคนที่ต้องฉีดวัคซีนหลายเข็ม ด้าน บริษัทไฟเซอร์ เปิดเผยผลการทดลองยาเม็ดรักษาโควิด “แพ็กซ์โลวิด”(Paxlovid) มีประสิทธิภาพจัดการเชื้อ "โอมิครอน" และสายพันธุ์ดั้งเดิมได้


“โมเดอร์นา” เตรียมเปิดตัววัคซีนกระตุ้นที่ป้องกันทั้งโควิด-ไข้หวัดใหญ่-RSV หรือแบบ3in 1 ช่วงปลายปี 66 โดยหวังว่าวัคซีนที่ป้องกันทั้งสามโรคนี้จะกระตุ้นให้คนฉีด ด้าน ไฟเซอร์ เผยผลการทดลอง ยาเม็ดรักษาโควิดแพ็กซ์โลวิด "Paxlovid" มีประสิทธิภาพจัดการเชื้อ "โอไมครอน" และสายพันธุ์ดั้งเดิมได้บริษัทไฟเซอร์  เผยผลการศึกษาในห้องทดลอง 3 ชิ้น ระบุว่า "ยาเม็ดรักษาโควิด" อย่าง "แพ็กซ์โลวิด" (Paxlovid) มีประสิทธิภาพในการจัดการเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธุ์ สายพันธุ์ "โอไมครอน" หรือ "โอมิครอน" โดยหนึ่งในผลการศึกษาพบว่า Nirmatrelvir (เนอร์มาเทรลเวียร์) ที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของ "Paxlovid" มีประสิทธิภาพยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในเชื้อไวรัสโคโรนา ที่จะใช้ในการจำลองตัวและเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสได้ ทั้งในสายพันธุ์กลายพันธุ์อย่าง "โอไมครอน" และสายพันธุ์ดั้งเดิม ขณะที่ผลการศึกษาที่เหลืออีก 2 ชิ้น ศึกษาการทำงานของ "Paxlovid" และปริมาณที่จำเป็นของ "Paxlovid" ที่จะใช้จัดการเชื้อ "โอไมครอน" และเชื้อ กลายพันธุ์อื่น ๆ ก่อนหน้านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูงของ Pfizer เผยผลการศึกษาเบื้องต้นว่า ยาเม็ด "Paxlovid" มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงที่จะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต ภายหลังติดโควิดสูงถึง 89%  เบื้องต้นทางการสหรัฐอเมริกา ได้สั่งซื้อยาเม็ดชนิดนี้แล้ว 20 ล้านคอร์ส คาดว่าจะส่งมอบยาทั้งหมดภายในปีนี้ โดยคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ ได้อนุมัติการใช้ยาเม็ด "Paxlovid" เป็นกรณีฉุกเฉินได้ ซึ่งในขณะนี้ยาเม็ด "Paxlovid" ที่เริ่มส่งมอบแล้วยังมีปริมาณน้อยมาก


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง