TNN online (คลิป) ลดระดับเตือนภัยโควิด!! ศบค. ปรับสีจว.- ไม่กักตัว นทท.

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

(คลิป) ลดระดับเตือนภัยโควิด!! ศบค. ปรับสีจว.- ไม่กักตัว นทท.

(คลิป) ลดระดับเตือนภัยโควิด!! ศบค. ปรับสีจว.- ไม่กักตัว นทท.

การประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันนี้ จะพิจารณาปรับสีจังหวัด และฟื้นมาตรการรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัว รวมถึงการพิจารณาต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 2 เดือน โดยในส่วนของการเปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ เลขาธิการสภามั่นคงแห่งชาติ มองว่า ยังมีความเสี่ยงมาก


กระทรวงสาธารณะสุขเตรียมประกาศลดระดับเตือนภัยโควิดจากระดับ 4 เป็นระดับ 3 วันนี้ โดยคาดว่าจะประกาศหลังการประชุมศบค.ชุดใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศลดระดับพื้นที่สี


นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า วันนี้จะพิจารณาประกาศลดระดับเตือนภัยโควิด-19 จากระดับ 4 เหลือ 3  ขณะนี้รอความชัดเจนของการประชุมศบค.ชุดใหญ่ ที่วันนี้จะหารือเรื่องการปรับลดระดับพื้นที่สีแต่ละจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกัน พร้อมระบุด้วยว่า สถานการณ์โควิด-19 จะไม่รุนแรงไปกว่านี้ เนื่องจากช่วงที่มีการระบาดสูงสุดน่าจะเป็นช่วงปีใหม่ แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่า การระบาดจะลดต่ำสุดเมื่อไหร่ เพราะมีปัจจัยการระบาดอื่นร่วมด้วย 


สำหรับการเตือนภัย ระดับ 3 ยังคงปิดสถานบริการที่สุ่มเสี่ยงในการแพร่เชื้องดเข้าสถานที่ปิด ส่วนกิจกรรมการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ให้พิจารณา เกณฑ์จำนวนคนให้รวมกลุ่มได้ ตามระดับความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค รายจังหวัดซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณา  การเดินทางข้ามจังหวัดข้ามพื้นที่สามารถเดินทางได้ แต่ต้องมีการคัดกรองก่อนเดินทาง รวมถึงมาตรการทำงานที่บ้านยังคงต้องขอความร่วมมือให้ปฏิบัติอยู่ ขณะที่การเดินทางเข้าประเทศในระดับ 3 นี้ยังคงเปิดในระบบsandboxและสถานกักกัน. 


สำหรับ คำแนะนำสำหรับประชาชนและสถานประกอบการ  ยัง ขอความร่วมมือประชาชนยังคงงดเข้าสถานบริการ หลีกเลี่ยงเข้าสถานที่ระบบปิด เลี่ยงรับประทานอาหารกับคนหมู่มาก และเลี่ยงการดื่มสุรากับผู้อื่น หากจำเป็นไปสถานที่แออัดควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวเองขั้นสูงสุด เลี่ยงการรวมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเกิน 200 คน เลี่ยงการเดินทางขนส่งสาธารณะที่แออัด ยังคงมาตรการทำงานที่บ้านให้ได้ร้อยละ 20 - ร้อยละ 50  รวมถึงชะลอไปต่างประเทศ ขณะที่เข้าประเทศต้องกักตัวในระบบ sandbox และสถานกักกัน.

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง