TNN online เปิด walk-in ฉีด "วัคซีนเข็ม 1-3" ฟรี ให้ปชช.ทุกพื้นที่-ทุกสัญชาติ

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิด walk-in ฉีด "วัคซีนเข็ม 1-3" ฟรี ให้ปชช.ทุกพื้นที่-ทุกสัญชาติ

เปิด walk-in ฉีด วัคซีนเข็ม 1-3 ฟรี ให้ปชช.ทุกพื้นที่-ทุกสัญชาติ

โรงพยาบาลปากเกร็ด เปิดให้บริการฉีด "แอสตร้าเซเนก้า" เข็ม 1-3 ฟรี ให้ปชช.ทุกพื้นที่-ทุกสัญชาติ

วันนี้( 19 ม.ค.65) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศ โรงพยาบาลปากเกร็ดเปิดให้ เข้ามารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบ Walk in ไม่ต้องลงทะเบียน โดยจะได้รับวัคซีน AstraZeneca

เงื่อนไข

-เข็ม 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนชนิดใดมาก่อน อายุ 18 ปีขึ้นไป

-เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ ฉีดวัคซีนไม่ครบ หรือหลังติดเชื้อโควิด

-เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ฉีด

Sinovac1 + Sinovac 2

Sinopharm1 + Sinopharm2 โดยห่างจากเข็ม2 เป็นเวลา 1 เดือน

-สูตรไขว้ Sinovac1+ AstraZeneca 2

-สูตรไขว้ Sinopharm1+AstraZeneca 2 โดยห่างจากเข็ม 2 เป็นเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ เปิดบริการฉีดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-11.00 น. ให้แก่บุคคลทั่วไปทุกพื้นที่และทุกสัญชาติ

เอกสารที่ใช้

1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต

2.หลักฐานการฉีดวัคซีน เข็ม1 และเข็ม2 ที่บันทึกไว้ในหมอพร้อม

3.กรณีเป็นชาวต่างชาติ ขอเลข13 หลักในการฉีดวัคซีนเดิมด้วย


เปิดลงทะเบียนฉีด วัคซีนเข็ม 3 ฟรี ให้ปชช.ทุกพื้นที่-ทุกสัญชาติภาพจาก โรงพยาบาลปากเกร็ด

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ