TNN โควิดระบาดหนักบขส.ประกาศหยุดเดินรถเส้นทางสุวรรณภูมิ – หนองคายชั่วคราว

TNN

เกาะติด COVID-19

โควิดระบาดหนักบขส.ประกาศหยุดเดินรถเส้นทางสุวรรณภูมิ – หนองคายชั่วคราว

โควิดระบาดหนักบขส.ประกาศหยุดเดินรถเส้นทางสุวรรณภูมิ – หนองคายชั่วคราว

โควิดระบาดหนักบขส.แจ้งหยุดเดินรถเส้นทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – หนองคายชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถาการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. มีความจำเป็นต้องแจ้งหยุดให้บริการเดินรถ หมวด 3 สาย 825 เส้นทางช่วงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – หนองคาย เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ (18 ม.ค.) เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ   เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธ์โอมิคอน (Omicron) ยังคงมีการระบาดต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือ Work from Home ทำให้ภาคการขนส่งเกิดการชะลอตัว และจำนวนผู้โดยสารในเส้นทางดังกล่าวลดลงมาก


ทั้งนี้ บขส.ยังคงเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางอื่นๆ ตามปกติ ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง


ที่มาบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 

ภาพประกอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 

 

ข่าวแนะนำ