TNN online ขายแล้ววันแรก! ATK 35 บาท ผ่านร้านยาองค์การเภสัชกรรม 8 สาขา เช็กพิกัดที่นี่

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ขายแล้ววันแรก! ATK 35 บาท ผ่านร้านยาองค์การเภสัชกรรม 8 สาขา เช็กพิกัดที่นี่

ขายแล้ววันแรก! ATK 35 บาท ผ่านร้านยาองค์การเภสัชกรรม  8 สาขา เช็กพิกัดที่นี่

องค์การเภสัชกรรม เริ่มขาย วันนี้วันแรก ชุดตรวจ ATK ราคา 35 บาท ในโครงการ “ATK คุณภาพ เพื่อสังคมไทย” ผ่านร้านขายยา ขององค์การเภสัชกรรม 8 สาขา และซื้อผ่านทางเว็บไซต์ www.gpoplanet.com

14 มกราคม 2565 เป็นวันแรกที่มีการเริ่มจำหน่าย ชุดตรวจโควิดแบบ Antigen Test Kit ของโครงการ “ATK คุณภาพ เพื่อสังคมไทย” ATK ราคา 35 บาท ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยองค์การเภสัชกรรม ได้นำมาจำหน่ายราคาในราคาถูก ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากประชาชน องค์กร บริษัทและหน่วยงานอื่นเป็นจำนวนมาก


ซื้อ ATK ราคาถูก 35 บาท ต่อชุด เริ่มจำหน่าย 14 มกราคม 2565


ทั้งนี้ จากการจัดซื้อรอบใหม่ ทำให้ได้ราคาลดลงจากก่อนหน้านี้ องค์การเภสัชกรรมจึงนำมาจำหน่ายให้ประชาชนในราคา 35 บาทต่อชุด (ATK ราคา 35 บาท) จำนวน 3 ล้านชุด โดยเริ่มจำหน่ายวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ผ่านร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมทั้ง 8 สาขา


ร้านขายยา ขาย ATK 35 บาท ได้แก่


- ร้านขายยาสาขาราชเทวี (สำนักงานใหญ่) ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี โทร.02-203-8847 และ 02-203-8849

- ร้านขายยาสาขายศเส ด้านข้างโรงพยาบาลหัวเฉียว โทร 02-222-5931 และ 02-225-6367

- ร้านขายยาสาขาจรัญสนิทวงศ์ โทร 02-412-9377

- ร้านขายยาสาขาเทเวศร์ เยื้องธนาคารแห่งประเทศไทย โทร 02-282-0729

- ร้านขายยาสาขารังสิต ใกล้ตลาดสี่มุมเมือง โทร 02-536-3526 และ 02-536-4086

- ร้านขายยาสาขากระทรวงสาธารณสุข ตึกกรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 1 โทร 02-951-0925 และ 02-590-6034

- ร้านขายยาสาขาเวชศาสตร์เขตร้อน ข้างธนาคารไทยพาณิชย์ โทร 02-354-9061

- ร้านขายยาสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โทร 02-143-8768ซื้อ ATK 35 บาท ออนไลน์


สำหรับการจำหน่ายทางออนไลน์ขององค์การเภสัชกรรม เริ่มจำหน่ายวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.gpoplanet.com

ขณะเดียวกันองค์การเภสัชกรรม ยังได้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มอีกจำนวน 3.5 ล้านชุด โดยวันที่ 11 มกราคม 2565 มีการเซ็นสัญญากับบริษัทผู้จัดจำหน่ายไปแล้วและบริษัทจะเริ่มทยอยส่งมอบในสัปดาห์หน้า สัปดาห์ละ 1 ล้านชุด และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในสถานการณ์ขณะนี้


ทั้งนี้ขอขอบคุณบริษัทผู้ประกอบการทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ “ATK คุณภาพ เพื่อสังคมไทย” ATK ราคา 35 บาท ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงชุดตรวจ ATK ได้ในราคาที่เหมาะสมซื้อผ่านทางเว็บไซต์ www.gpoplanet.com และสามารถเชื่อมต่อไปยังช่องทางการสั่งซื้อของบริษัทร่วมทุนองค์การเภสัชกรรม ประกอบด้วย

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด และบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งเครือข่ายตัวแทนร้านยาผู้จำหน่ายช่วงขององค์การเภสัชกรรมทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 1648


ข้อมูลจาก องค์การเภสัชกรรม

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง