TNN online ลงทะเบียนที่นี่! สถาบันบำราศนราดูร เปิดจองวัคซีนเข็ม 3 "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ"

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ลงทะเบียนที่นี่! สถาบันบำราศนราดูร เปิดจองวัคซีนเข็ม 3 "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ"

ลงทะเบียนที่นี่! สถาบันบำราศนราดูร เปิดจองวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ

สถาบันบำราศนราดูร เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ" เข็ม 3 ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 ก.พ.65 เช็กเงื่อนไขที่นี่

วันนี้( 13 ม.ค.65) เพจเฟซบุ๊ก สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ประชาสัมพันธ์เรื่องวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขผู้มีสิทธิลงทะเบียน

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ที่สถานบันบำราศนราดูรเท่านั้น ได้แก่ ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564

โดยวัคซีนเข็มที่ 1 ซิโนแวค เข็มที่ 2 แอสตร้าเซนเนก้า รับวัคซีนเข็มที่ 3 แอสตร้าเซนเนก้า

ผู้ที่ฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็มที่ 1 และ 2 รับวัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์

โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 13 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เว็บไซต์ http://bamras.ddc.moph.go.th/landing/ หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง

นัดหมายฉีดวัคซีน

ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 ตามที่ได้ลงทะเบียนสำเร็จ ณ หอประชุมอัจฉราภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง