TNN online เช็กที่นี่! คำแนะนำฉีดวัคซีนสูตรต่างๆ บูสต์เข็ม 3-4 ต้องเว้นกี่เดือน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กที่นี่! คำแนะนำฉีดวัคซีนสูตรต่างๆ บูสต์เข็ม 3-4 ต้องเว้นกี่เดือน

เช็กที่นี่! คำแนะนำฉีดวัคซีนสูตรต่างๆ บูสต์เข็ม 3-4 ต้องเว้นกี่เดือน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยคำแนะนำฉีดวัคซีนโควิดสูตรต่างๆ บูสต์เข็ม 3-4 ต้องเว้นกี่เดือน?

วันนี้( 12 ม.ค.65) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยคำแนะนำในการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีข้อมูลดังนี้

การฉีดวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกันในเข็มที่ 1 และ 2

- ซิโนแวค+ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม+ซิโนฟาร์ม รับเข็ม 3 เป็น แอสตร้าเซเนก้า , ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็ม 2 และ 3 ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2 และรับวัคซีนเข็มที่ 4 เป็น แอสตร้าเซเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา โดยเว้นระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไปหลังเข็มที่ 3

- แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า รับเข็ม 3 เป็น ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็ม 2 และ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2 และรับวัคซีนเข็มที่ 4 เป็น แอสตร้าเซเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา โดยเว้นระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไปหลังเข็มที่ 3

- ไฟเซอร์+ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา+โมเดอร์นา รับเข็ม 3 เป็น ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็ม 2 และ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2 และรับวัคซีนเข็มที่ 4 เป็น แอสตร้าเซเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา โดยเว้นระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไปหลังเข็มที่ 3

การฉีดวัคซีนสูตรไขว้

- ซิโนแวค+แอสตร้าเซเนก้า หรือ ซิโนฟาร์ม+แอสตร้าเซเนก้า รับเข็ม 3 เป็น แอสตร้าเซเนก้า , ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็ม 2 และ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2 และรับวัคซีนเข็มที่ 4 เป็น แอสตร้าเซเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา เว้นระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไปหลังเข็มที่ 3

- ซิโนแวค+ไฟเซอร์ หรือ ซิโนฟาร์ม+ไฟเซอร์ รับเข็ม 3 เป็น ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็ม 2 และ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2 และรับวัคซีนเข็มที่ 4 เป็น แอสตร้าเซเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา เว้นระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไปหลังเข็มที่ 3

- แอสตร้าเซเนก้า+ไฟเซอร์ รับเข็ม 3 เป็น ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็ม 2 และ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2 และรับวัคซีนเข็มที่ 4 เป็น แอสตร้าเซเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา เว้นระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไปหลังเข็มที่ 3เช็กที่นี่! แนวทางฉีดวัคซีนสูตรต่างๆ บูสต์เข็ม 3-4 ต้องเว้นกี่เดือนภาพจาก ภาพจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง