TNN online จับตา! โควิดชลบุรี ติดเชื้อรายใหม่พุ่ง 873 ราย บางละมุงมากสุด 400 ราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

จับตา! โควิดชลบุรี ติดเชื้อรายใหม่พุ่ง 873 ราย บางละมุงมากสุด 400 ราย

จับตา! โควิดชลบุรี ติดเชื้อรายใหม่พุ่ง 873 ราย บางละมุงมากสุด 400 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (โควิดชลบุรี) ติดเชื้อรายใหม่พุ่ง 873 ราย บางละมุงมากสุด 400 ราย

วันที่ 12 ม.ค.65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (โควิดชลบุรี) ประจำวันว่า วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 873 ราย เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 2 ราย รักษาหายเพิ่ม 439 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม อำเภอบางละมุงพบติดเชื้อรายใหม่มากที่สุด 400 ราย ตามด้วยศรีราชา 279 ราย และอำเภอเมืองชลบุรี 88 ราย

โควิดชลบุรี ติดเชื้อรายใหม่พุ่ง 873 ราย บางละมุงมากสุด 400 ราย1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 28 ราย สะสม 253 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 50 ราย

2. Cluster ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่พัทยา อ.บางละมุง 7 ราย สะสม 777 ราย

3. Cluster ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่บางแสน หาดวอนนภา 5 ราย สะสม 227 ราย

4. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 11 ราย

5. บุคลากรทางการแพทย์ 8 ราย

6. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 17 ราย ดังนี้

6.1 กทม. 2 ราย

6.2 จังหวัดเชียงใหม่ 2 ราย

6.3 จังหวัดอุบลราชธานี 2 ราย

6.4 จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ราย

6.5 จังหวัดนครนายก 1 ราย

6.6 จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ราย

6.7 จังหวัดปทุมธานี 1 ราย

6.8 จังหวัดภูเก็ต 1 ราย

6.9 จังหวัดยโสธร 1 ราย

6.10 จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ราย

6.11 จังหวัดสงขลา 1 ราย

6.12 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย

6.13 จังหวัดสระแก้ว 1 ราย

6.14 จังหวัดสุรินทร์ 1 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

7.1 ในครอบครัว 111 ราย

7.2 จากสถานที่ทำงาน 91 ราย

7.3 บุคคลใกล้ชิด 18 ราย

7.4 ร่วมวงสังสรรค์ 19 ราย

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค)18 ราย

9. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 540 ราย


วันที่ 12 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,818,465 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 3,404 คน ปอดอักเสบ 13 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และเสียชีวิต 2 ราย ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 104,651 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 405,957 คน รวม 510,608 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 126 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 4,682 คน ปอดอักเสบ 11 ราย ใส่ท่อหายใจ 3 ราย และเสียชีวิต 2 ราย


สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยใส่ท่อ

ช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัควีน), ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 2 ราย (ได้รับวัคซีนครบสองเข็มทั้งสองราย) การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้เมีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมือง และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมือง และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขาตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน


ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมือง ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด


สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว


1. เลิกงานไม่สังสรรค์

2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3. ป่วยต้องหยุด

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

6 สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ


สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ


การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้


ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ไเ้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

ค้นให้มาก กักให้ดี ชีวิตวิถีใหม่ ร่วมใจฉีดวัคซีน


1 ค้นให้มาก สถานที่ให้บริการประชาชน แหล่งชุมนุมชน ต้องมีการคัดกรองด้วย ATK สม่ำเสมอ ประชาชนที่มีอาการหรือสงสัยสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้มีการตรวจ ATK คัดกรอง

2 กักให้ดี ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อให้กักตัวให้ดี ผู้ติดเชื้อต้องแยกกัก ไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

3 ชีวิตวิถีใหม่ ทุกคนต้องเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ เขื้อเข้าทาง จมูก ปาก ตา ต้องไม่จับหน้า โดยไม่ล้างมือ ทุกคนต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังคงต้องหลงเหลือ ( smart living with covid-19 )และอาจกลายเเป็นเชื้อประจำถิ่น สถานที่ให้บริการประชาชน ต้องมีมาตรการควบคุมปัองกัน ( covid-19 free setting)

4 ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน
ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง