TNN online หากตรวจพบติดเชื้อโควิด "อาการโอมิครอน" แบบไหน? ที่มีความเสี่ยง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

หากตรวจพบติดเชื้อโควิด "อาการโอมิครอน" แบบไหน? ที่มีความเสี่ยง

หากตรวจพบติดเชื้อโควิด อาการโอมิครอน แบบไหน? ที่มีความเสี่ยง

แพทย์เปิดข้อมูล อาการโอมิครอน ผู้ติดเชื้อ 48% จะไม่มีอาการ ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

วันนี้ (11ม.ค.65) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ระลอกมกราคม 2565 โดยระบุว่า ผู้ติดเชื้อโอมิครอน 48% จะไม่มีอาการ จึงเน้นการดูแลที่บ้านและชุมชน (HI/CI) เป็นหลัก โดยผู้ติดเชื้อที่ตรวจจากสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการเชิงรุกจะได้รับการประเมินอาการทันที

ส่วนการตรวจ ATK ด้วยตนเอง ต้องติดต่อสายด่วน 1330 หรือช่องทางที่ สปสช.เตรียมไว้ หรือติดต่อศูนย์ปฏิบัติการของแต่ละจังหวัด โดยผู้ติดเชื้อจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อประเมินอาการ หากไม่มีอาการหรืออาการไม่มากจะให้ดูแลที่บ้าน

หากไม่สามารถทำได้จะให้ไปดูแลที่ชุมชน และถ้าเริ่มมีอาการแพทย์จะจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ตามดุลพินิจ ซึ่งการได้รับยาหลังมีอาการไม่เกิน 3-4 วันจะได้ผลดี

ทั้งนี้ หากผู้ติดเชื้อมีอาการมากขึ้น เช่น เด็กมีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ดื่มนมหรือทานอาหารน้อยลง

ผู้ใหญ่มีไข้สูงเกิน 39 องศาเซลเซียสมากกว่า 24 ชั่วโมง หายใจเร็วกว่า 25 ครั้งต่อนาที ออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า 94% หรือโรคประจำตัวมีอาการรุนแรงขึ้น หรือแพทย์เห็นว่ามีความเสี่ยง

ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด จะส่งต่อผู้ป่วยไปยังฮอสปิเทล โรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลหลักต่อไป ภาพรวมใช้เวลารักษา 10 วัน

สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี หากผลตรวจเป็นบวก ขอให้ไปโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ประเมินอาการทุกราย โดยกรมการแพทย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดทีมกุมารแพทย์เป็นที่ปรึกษาในการประเมินอาการซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกคน ขึ้นกับการประเมินอาการแรกรับ

สำหรับอาการโควิดสายพันธุ์โอมิครอน

- ส่วนใหญ่ ไม่มีอาการ (48%)

- อาการของผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทยที่ (41 ราย)

1. อาการไอ 54 %

2. เจ็บคอ 37 %

3. มีไข้ 29 %

4. ปวดกล้ามเนื้อ 15 %

5. มีน้ำมูก 12 %

6. ปวดศีรษะ 10 %

7. หายใจลำบาก 5 %

8. ได้กลิ่นลดลง 2 %

หากตรวจพบติดเชื้อโควิด อาการโอมิครอน แบบไหน? ที่มีความเสี่ยง


ข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข / ศบค.

ภาพจาก TNN ONLINE / ศบค.

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง