TNN online ผลวิจัยวัคซีนเข็ม 3 แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์ สูตรไหนสู้ "เดลตา-โอมิครอน"ได้ดี?

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ผลวิจัยวัคซีนเข็ม 3 แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์ สูตรไหนสู้ "เดลตา-โอมิครอน"ได้ดี?

ผลวิจัยวัคซีนเข็ม 3 แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์ สูตรไหนสู้ เดลตา-โอมิครอนได้ดี?

ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เผยผลวิจัยเบื้องต้น กระตุ้นเข็ม 3 ด้วยแอสตร้าฯหรือไฟเซอร์ ได้ภูมิคุ้มกันเท่าไหร่ ป้องกัน "เดลตา-โอมิครอน"ได้แค่ไหนมาดูกัน!

วันนี้( 10 ม.ค.65) ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เผยผลการวิจัยเบื้องต้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิด PVNT50 ต่อสายพันธุ์เดลตาและโอมิครอน ด้วยวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ครึ่งโดส และไฟเซอร์เต็มโดส ที่ 2 สัปดาห์หลังกระตุ้นเข็มที่ 3 ในผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือ แอสตร้าเซนเนก้ามาแล้ว 2 เข็ม พบว่า

ซิโนแวค+ซิโนแวค+แอสตร้าเซเนก้า

-ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาได้ = 587 GMT

-ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2-3 เท่า = 170 GMT

ซิโนแวค+ซิโนแวค+ไฟเซอร์ครึ่งโดส

-ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาได้ดี = 1,002 GMT

-ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2 เท่า = 507 GMT

ซิโนแวค+ซิโนแวค+ไฟเซอร์เต็มโดส

-ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาได้ดี = 1,143 GMT

-ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2 เท่า = 531 GMT

แอสตร้าเซนเนก้า+แอสตร้าเซนเนก้า+แอสตร้าเซนเนก้า

-ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาได้ดี = 121 GMT

-สายพันธุ์โอมิครอนได้ไม่ดีนัก = 22 GMT

แอสตร้าเซนเนก้า+แอสตร้าเซนเนก้า+ไฟเซอร์ครึ่งโดส

-ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาได้ดี = 674 GMT

-สายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2-3 เท่า = 232 GMT

แอสตร้าเซนเนก้า+แอสตร้าเซนเนก้า+ไฟเซอร์เต็มโดส

-ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าไดดี = 917 GMT

-สายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2-3 เท่า = 521 GMT

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ฉีดซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม และแอสตร้าเซนเนก้ามาแล้ว 2 เข็ม ควรฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ จะได้ระดับภูมิคุ้มกันที่สูงสุดทั้งต่อเดลตาและโอมิครอน

(หน่วยวัดเป็นค่า GMT = Geometric Mean Titer)
ข้อมูลจาก ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช

ภาพจาก AFP/รอยเตอร์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง