TNN online ศบค.เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ "โอมิครอน" ส่วนใหญ่มักมีอาการเหล่านี้?

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ศบค.เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ "โอมิครอน" ส่วนใหญ่มักมีอาการเหล่านี้?

ศบค.เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ โอมิครอน ส่วนใหญ่มักมีอาการเหล่านี้?

ศบค.เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์"โอมิครอน" ส่วนใหญ่มักมีอาการเหล่านี้ ไอ-เจ็บคอ-มีไข้-ปวดกล้ามเนื้อ

วันนี้ (10ม.ค.65) พญ. สุมณี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า ประเทศไทยพบติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน 5,397 ราย กระจายไป 71 จังหวัดแล้ว

สำหรับอาการโควิดสายพันธุ์โอมิครอน

- ส่วนใหญ่ ไม่มีอาการ (48%)

- อาการของผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทยที่ (41 ราย)

1. อาการไอ 54 %

2. เจ็บคอ 37 %

3. มีไข้ 29 %

4. ปวดกล้ามเนื้อ 15 %

5. มีน้ำมูก 12 %

6. ปวดศีรษะ 10 %

7. หายใจลำบาก 5 %

8. ได้กลิ่นลดลง 2 %


ศบค.เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ โอมิครอน ส่วนใหญ่มักมีอาการเหล่านี้?


ข้อมูลจาก ศบค.

ภาพจาก ศบค. / AFP / รอยเตอร์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง