TNN online รีบเลย! "ศิริราช" เปิดจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1-2-3 ผ่าน Siriraj Connect เริ่ม 15 ม.ค.นี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รีบเลย! "ศิริราช" เปิดจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1-2-3 ผ่าน Siriraj Connect เริ่ม 15 ม.ค.นี้

รีบเลย! ศิริราช เปิดจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1-2-3 ผ่าน Siriraj Connect เริ่ม 15 ม.ค.นี้

โรงพยาบาลศิริราช เปิดจองวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม1-2-3 เริ่ม 15 มกราคมนี้ โดยจะเปิดรับเวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 24 มกราคม 2564

10 มกราคม 2565 โรงพยาบาลศิริราช เปิดให้ประชาชนเข้าจองวันและเวลาฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัทไฟเซอร์ (PZ) เพื่อเป็น เข็ม 1, 2 และ 3 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้


ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน

1. กรณีเข็ม 1 (PZ1) เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 12 – 17 ปี

2. กรณีเข็ม 2 (PZ2) เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 ของบริษัทไฟเซอร์ มาแล้วเกิน 3 สัปดาห์ หรือ แอสตร้าเซนเนก้ามาแล้วเกิน 4 สัปดาห์

3. กรณีเข็ม 3 (PZ3) ได้แก่ ผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม ในสูตร AZ1 - AZ2 มาแล้วอย่างน้อย 12 สัปดาห์


รีบเลย! ศิริราช เปิดจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1-2-3 ผ่าน Siriraj Connect เริ่ม 15 ม.ค.นี้ โรงพยาบาลศิริราชวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

ตามตารางการจองวันและเวลาการฉีดวัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (เปิดฉีดเฉพาะบางวัน) ในแอปพลิเคชันจองฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยเริ่มฉีดวันแรกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ข้างหอสมุดศิริราช)


ผู้สนใจสามารถจองการฉีดวัคซีนผ่านทางแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็ค (Siriraj Connect) ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 โดยจะเปิดรับเวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น. หรือ สแกน QR code เพื่อเข้าระบบจองคิวนัดฉีดวัคซีนโควิด 19


รีบเลย! ศิริราช เปิดจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1-2-3 ผ่าน Siriraj Connect เริ่ม 15 ม.ค.นี้

ภาพ ข้อมูล : โรงพยาบาลศิริราช

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง