TNN online จริงหรือไม่? โควิดสายพันธุ์ "โอมิครอน" แพร่เชื้อเร็วจนหน้ากากผ้าเอาไม่อยู่

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

จริงหรือไม่? โควิดสายพันธุ์ "โอมิครอน" แพร่เชื้อเร็วจนหน้ากากผ้าเอาไม่อยู่

จริงหรือไม่? โควิดสายพันธุ์ โอมิครอน แพร่เชื้อเร็วจนหน้ากากผ้าเอาไม่อยู่

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยข้อมูลจริงหรือไม่ โควิดสายพันธุ์โอมิครอน แพร่เชื้อเร็วจนหน้ากากผ้าเอาไม่อยู่?

วันนี้ (9ม.ค.65) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เปิดเผยข้อมูลคลายข้อสงสัย เกี่ยวกับ จริงหรือไม่โอมิครอนแพร่เร็วจนหน้ากากผ้าเอาไม่อยู่???

นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า หน้ากากผ้ายังสามารถใช้ป้องกันโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนได้ โดยต้องให้ความสำคัญ 2 ประการ คือ

หน้ากากผ้าต้องได้มาตรฐาน เช่น ผลิตจากผ้ามัสลินอย่างน้อย 2 ชั้น

ต้องใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง เช่น ใส่ให้แนบสนิทกับใบหน้า

ไม่เปิดหน้ากากต่อหน้าบุคคลอื่น ซักทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้


จริงหรือไม่? โควิดสายพันธุ์ โอมิครอน แพร่เชื้อเร็วจนหน้ากากผ้าเอาไม่อยู่ภาพจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ข้อมูลจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาพจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / TNN ONLINE / รอยเตอร์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง