TNN online ถึงไทยแล้ว! จีนบริจาควัคซีน 5 แสนโดส ให้รัฐบาลไทย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ถึงไทยแล้ว! จีนบริจาควัคซีน 5 แสนโดส ให้รัฐบาลไทย

ถึงไทยแล้ว! จีนบริจาควัคซีน 5 แสนโดส ให้รัฐบาลไทย

จีนบริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด 5 แสนโดส ให้รัฐบาลไทย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโควิด โดยนำส่งถึงกรุงเทพฯเรียบร้อยแล้วในวันนี้

วันนี้ (8 ม.ค.65) Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย แจ้งว่า วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 5 แสนโดสที่รัฐบาลจีนบริจาคเพิ่มให้รัฐบาลไทย นำส่งถึงกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 5 แสนโดสที่รัฐบาลจีนบริจาคเพิ่มให้รัฐบาลไทยได้นำส่งมาถึงกรุงเทพฯเป็นการเรียบร้อย

ประเทศจีนกับประเทศไทยได้คอยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการต่อสู้กับโควิด-19 ปัจจุบันนี้ จีนได้ส่งมอบวัคซีนให้ไทยแล้วทั้งหมด 50.85 ล้านโดส โดยบริจาค 3.35 ล้านโดส เพื่อเป็นการสนับสนุนประเทศไทยอย่างเต็มที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

ในปีใหม่นี้ ประเทศจีนยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยในการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมทั้งในด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ เพื่อผลักดันให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-ไทยพัฒนาไปสู่ความสำเร็จใหม่


ข่าวแนะนำ