TNN online กรมการแพทย์ อัปเดตการครองเตียงผู้ป่วย กทม.-ปริมณฑล ยังว่างกว่า 2 หมื่นเตียง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

กรมการแพทย์ อัปเดตการครองเตียงผู้ป่วย กทม.-ปริมณฑล ยังว่างกว่า 2 หมื่นเตียง

กรมการแพทย์ อัปเดตการครองเตียงผู้ป่วย กทม.-ปริมณฑล ยังว่างกว่า 2 หมื่นเตียง

กรมการแพทย์ เผยคืบหน้าอัตราครองเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาล ถูกใช้ไปร้อยละ 20 โดยกรุงเทพฯและปริมณฑล เหลือเตียงว่างทุกสังกัดรวม 20,000 เตียง ขณะเดียวกัน เตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามไว้แล้ว หากพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ทันที รวมถึงเตรียมศูนย์ชุมชนเพิ่มเติม

วันนี้ (8 ม.ค.65) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุถึง สถานการณ์อัตราการครองเตียงในผู้ป่วยโควิด-19 ว่า ขณะนี้ใช้เตียงไปแล้วร้อยละ 20 โดยกรุงเทพฯและปริมณฑล เหลือเตียงประมาณ 20,000 กว่าเตียง

ทั้งนี้ สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในกลุ่มอาการสีเหลือง และสีแดง จะใช้เตียงในรพ. ส่วนผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการสีเขียว หรือสีเหลืองอ่อนๆ จะใช้แนวทางการรักษาตัวที่บ้าน

โดยกรมการแพทย์ได้ปรับแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วย covid-19 แบบ Home isolation หรือการรักษาตัวที่บ้านฉบับปรับปรุง 4 ม.ค.

สำหรับอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าสู่แนวทางการรักษาตัวที่บ้าน อาจปรับได้ตามดุลพินิจของแพทย์ โดยเป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการ เป็นผู้ติดเชื้อที่มีสุขภาพแข็งแรงอาจมีโรคร่วมที่รักษาและสามารถควบคุมได้ตามดุลยพินิจของแพทย์ อายุน้อยกว่า 75 ปี และที่สำคัญต้องยินยอมแยกกักตัวในที่พักของตนเอง

กรมการแพทย์ อัปเดตการครองเตียงผู้ป่วย กทม.-ปริมณฑล ยังว่างกว่า 2 หมื่นเตียง

ทั้งนี้ ผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวที่บ้านจำเป็นต้องแยกตัวเองจากผู้อื่นขณะอยู่ที่บ้านเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มป่วยหรือตรวจพบเชื้อ หากครบ 10 วันแล้วยังมีอาการ ควรแยกตัวจนกว่าอาการจะหายไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงเพื่อลดการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น

สำหรับเกณฑ์ในการนำส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อเข้าโรงพยาบาล มีดังนี้

- ผู้ป่วยมีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ระยะนานกว่า 24 ชั่วโมง

- หายใจเร็วกว่า 25 ครั้งต่อนาทีในผู้ใหญ่

- ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94

- มีโรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

- สำหรับเด็กหากมีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ดื่มนมหรือทานอาหารได้น้อย

แต่หากที่บ้านไม่สามารถรักษาตัวได้จะให้ไปรักษาที่ community isolation หรือ ศูนย์พักคอยชุมชน ซึ่งในกรุงเทพมหานคร ได้มีการประสานให้เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนาม โดยให้โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตน์ และโรงพยาบาลเลิดสิน ประสานงานในการเปิด community isolation เพื่อเป็นศูนย์ในการสำรองของกรมการแพทย์

กรมการแพทย์ อัปเดตการครองเตียงผู้ป่วย กทม.-ปริมณฑล ยังว่างกว่า 2 หมื่นเตียง

ส่วนของกรุงเทพมหานคร มีการเปิด community isolation ใน 6 โซน อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาจมีปัญหามี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็ก ซึ่งได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร จัดทำศูนย์พักคอยชุมชน สำหรับเด็ก โซนละ 1 แห่ง

ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีบ้านอยู่ และอยู่อย่างแออัด จะมีการจัดทำศูนย์พักคอย สำหรับแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะมีการขยาย 1 แห่งต่อ 1 โซนพื้นที่

นอกจากนี้ จะมีแนวทางในการเตรียมโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม ขณะนี้ให้อยู่ในโหมดสแตนบายไว้ สำหรับ กลุ่มผู้ป่วยสีเหลือง และสีแดง ส่วนสีเขียวให้รักษาตัวแบบ Home isolation ขณะที่ในต่างจังหวัดขณะนี้ ได้มีการเตรียมพื้นที่สำหรับศูนย์พักคอยชุมชนแล้วในทุกจังหวัด

กรณีที่ประกันของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ ที่ประกันจะจ่ายค่ารักษาเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีอาการป่วยและนอนในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่หากไม่มีอาการจะต้องจ่ายค่ารักษาเอง เบื้องต้นที่จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดหาโรงแรมหรือ Hotel isolation สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ติดเชื้อโควิค-19 ในกลุ่มที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย โดยนักท่องเที่ยวต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

กรมการแพทย์ อัปเดตการครองเตียงผู้ป่วย กทม.-ปริมณฑล ยังว่างกว่า 2 หมื่นเตียง

ส่วนในกลุ่มของแรงงานข้ามชาติและแรงงานที่ทำงานอยู่ในโรงงาน หากมีอาการป่วยจะให้มีการจัดพื้นที่ในการดูแลผู้ป่วยในรูปแบบ Factory isolation

กรณีเด็กป่วยติดเชื้อโควิด-19 พบว่าจำนวนยังไม่ชัดเจน แต่กรมการแพทย์ได้มีการเตรียมพร้อม โดยให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี ประสานงาน กับ กทม. และโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ เตรียมหอผู้ป่วยหนัก สำหรับการใช้ออกซิเจน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมจำนวนเด็ก เบื้องต้นยังไม่มีเด็กอาการหนัก

ส่วนกรณีการพบผลข้างเคียงจากยาฟาวิพิราเวียร์ นพ.สมศักดิ์ ระบุว่า หากหยุดยา ผลข้างเคียงต่างๆ จะหายไปภายใน 5 วัน ไม่มีผลระยะยาวต่อร่างกาย โดยยาฟาวิพิราเวียร์มีส่วนประกอบของสารเรืองแสงอยู่แล้ว.


ข้อมูลและภาพ ทีมข่าว TNN ช่อง 16

ข่าวแนะนำ