TNN online กทม.เตรียมพร้อม "สถานที่ เตียง ยาเวชภัณฑ์" รองรับผู้ป่วยโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

กทม.เตรียมพร้อม "สถานที่ เตียง ยาเวชภัณฑ์" รองรับผู้ป่วยโควิด-19

กทม.เตรียมพร้อม สถานที่ เตียง ยาเวชภัณฑ์ รองรับผู้ป่วยโควิด-19

กทม. เตรียมพร้อมศูนย์พักคอย 40 แห่ง รองรับผู้ป่วยโควิด-19 หลัง "โอมิครอน" มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

วันนี้(4 ม.ค. 65) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากแนวโน้มของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ในประเทศไทย ในขณะนี้ พบว่ามีแนวโน้มจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่ประชาชนจะมีการจัดงานตามประเพณีท้องถิ่นและทางศาสนา งานเลี้ยงสังสรรค์ รวมถึงการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการรวมกลุ่มบุคคลเป็นจํานวนมาก ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร สำรองเตียงพยาบาล ยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ หากเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่

นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมความพร้อมสถานที่รองรับผู้ป่วย ซึ่งในส่วนศักยภาพเตียงโรงพยาบาล มีจำนวนทั้งหมด 25,345 เตียง แบ่งออกเป็น

-โรงพยาบาลหลัก 2,922 เตียง

-โรงพยาบาลสนาม 2,898 เตียง

- Hospitel 19,525 เตียง (ข้อมูลจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)

รวมทั้งเตรียมพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) จำนวน 40 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 5,066 เตียง ปัจจุบันเปิดให้บริการ 3 แห่ง จำนวน 772 เตียง มีผู้ครองเตียงจำนวน 50 ราย คงเหลือ 5,016 เตียง

ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 37 แห่ง อยู่ในสถานะ Standby Mode ซึ่งพร้อมเปิดให้บริการภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 25 แห่ง 3,062 เตียง พร้อมเปิดบริการภายใน 3 วัน จำนวน 12 แห่ง 1,232 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ม.ค. 65)

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้มีการเตรียมรับมืออย่างเข้มงวด โดยเฉพาะหลังจากผ่านช่วงเทศกาลปีใหม่ไปแล้ว

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตนตามแนวทางการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามกำหนด เพื่อเป็นการป้องกัน ลดอัตราการแพร่เชื้อและอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19
ข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

ภาพจาก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง