TNN online น่าห่วง! ชลบุรีติดโควิดเพิ่ม 351 ราย เป็นคลัสเตอร์ "อ.บางละมุง" ถึง 67 ราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

น่าห่วง! ชลบุรีติดโควิดเพิ่ม 351 ราย เป็นคลัสเตอร์ "อ.บางละมุง" ถึง 67 ราย

น่าห่วง! ชลบุรีติดโควิดเพิ่ม 351 ราย เป็นคลัสเตอร์ อ.บางละมุง ถึง 67 ราย

สสจ.ชลบุรี รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 351 ราย จากคลัสเตอร์-อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คน มีบุคลากรทางการแพทย์ 8 ราย

วันนี้( 3 ม.ค.65) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 351 ราย จำแนกเป็น

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 4 ราย สะสม 5,511 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,886 ราย

2. Cluster ตรวจเชิงรุก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่พัทยา อ.บางละมุง 67 ราย สะสม 163 ราย

3. Cluster ตรวจเชิงรุก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่บางแสน หาดวอนนภา อ.เมืองชลบุรี 3 ราย สะสม 3 ราย

4. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 20 ราย

5. บุคลากรทางการแพทย์ 8 ราย

6. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด

6.1 จังหวัดสมุทรสงคราม 2 ราย

6.2 จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ราย

6.3 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

7.1 ในครอบครัว 50 ราย

7.2 จากสถานที่ทำงาน 33 ราย

7.3 บุคคลใกล้ชิด 21 ราย

7.4 ร่วมวงสังสรรค์ 18 ราย

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 37 ราย

9. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 86 ราย

ณ วันที่ 3 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,797,210 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 412 คน ปอดอักเสบ 3 ราย และผู้เสียชีวิต 1 ราย

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 115,899 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 415,964 คน รวม 531,863 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 31 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 639 คน ปอดอักเสบ 2 ราย และใส่ท่อหายใจ 1 ราย

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 1 ราย (ได้รับวัคซีนครบสองเข็ม) การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ มีการระบาดที่พัทยา และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ ร้านอาหารจำหน่ายสุรา หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และการสังสรรค์ ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด


ภาพจาก ผู้สื่อข่าวชลบุรี

ข่าวแนะนำ