TNN online เช็กด่วน! ชลบุรี แจ้งพิกัดพื้นที่เสี่ยง ใครไปให้รีบตรวจ ATK

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กด่วน! ชลบุรี แจ้งพิกัดพื้นที่เสี่ยง ใครไปให้รีบตรวจ ATK

เช็กด่วน! ชลบุรี แจ้งพิกัดพื้นที่เสี่ยง ใครไปให้รีบตรวจ ATK

สสจ.ชลบุรี แจ้งพิกัดพื้นที่เสี่ยง ใครไป ตลาดทรีทาวน์-วอล์คกิ้งสตรีท-บริเวณที่แออัดให้รีบตรวจ ATK

วันนี้( 2 ม.ค.65) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี แจ้งว่า เนื่องสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน เกินกว่า 80% ในช่วงนี้ และมีการระบาดอย่างรวดเร็ว จึงขอความร่วมมือมายังประชาชนที่อาศัยในอำเภอบางละมุงดังนี้

1. ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปยังร้านอาหารจำหน่ายสุรา หรือเข้าไปบริเวณ ตลาดทรีทาวน์ ซอยบัวขาว วอล์คกิ้งสตรีท หรือได้เข้าไปบริเวณที่แออัด เบียดเสียด อากาศไม่ถ่ายเท หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้ ATK ด้วยตนเอง หรือไปตรวจ ATK ที่ศาลาประชาคม อำเภอบางละมุง 2 ครั้ง ครั้งแรก และ อีก 5 วัน

2. ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้กักตัวอยู่บ้าน 7 วันหากฉีดวัคซีนครบ หรือ 14 วัน หากฉีดวัคซีนไม่ครบ

3. ขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดทั้งส่วนบุคคลและสถานประกอบการ

4. ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านฉีดวัคซีนให้ครบ


เช็กด่วน! ชลบุรี แจ้งพิกัดพื้นที่เสี่ยง ใครไปให้รีบตรวจ ATKภาพจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ ได้มีการแจ้งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอบางละมุง มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์นี้เดือนธันวาคม อำเภอบางละมุง มีผู้ติดเชื้อยืนยัน PCR เฉลี่ยต่อวัน สัปดาห์ที่ 1 58.57 ราย/วัน สัปดาห์ที่ 2 50.4 ราย/ วัน สัปดาห์ที่ 3 52.4 ราย/วัน มีค่าเฉลี่ย 3 สัปดาห์แรก 53.79 % ตั้งแต่วันที่ 22 เป็นต้นมา อำเภอบางละมุง มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีการติดเชื้อตรวจด้วย PCR+ ATK ตั้งแต่วันที่ 24-26 ธันวาคม 2564 วันละเกือบ 100 ราย และ ในวันที่ 27 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2565 มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เป็นวันละ 136 ราย , 180 ราย ,347 ราย,396 ราย 552 ราย ตามลำดับ

จากการค้นหาเชิงรุก บริเวณตลาด tree town ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตรวจ ATK 255 คน ผลบวก 36 คน อัตราพบเชื้อ 14.12 % ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตรวจ ATK คน ผลบวก 31 คน อัตราพบเชื้อ 15.12 % และ ขณะนี้ 19.00 น วันที่ 1 มกราคม ได้ตรวจ ATK ไปแล้ว 264 คน ผลบวก 67 คน อัตราพบเชื้อ 25.38 % ซึ่งจะมีประวัติไปเที่ยว walking street ด้วยจำนวนหนึ่ง

มีการสุ่มตรวจหาสายพันธุ์ โอมิครอน ในอำเภอบางละมุง จากการสุ่ม 79 ราย พบสายพันธุ์โอมิครอน 64 ราย เดลต้า 9 ราย ตัวอย่างสุ่มไม่มีคุณภาพ 6 ราย ซึ่งพบสายพันธุ์โอมิครอนไม่ต่ำกว่า 81 %จากข้อมูลสถานการณ์ดังกล่าว จะเห็นได้ชัดว่ามีการแพร่ระลาดโควิด-19 ในอำเภอบางละมุงอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ พบสายพันธุ์โอไมครอน 81 % ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้รวดเร็ว ประกอบกับอำเภอบางละมุง มีกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เข่นร้านอาหารจำหน่ายสุราจำนวนหนึ่งแออัด มีการเปิดบริการคล้ายสถานบันเทิง เบียดเสียด แต่ได้รับความร่วมมือจากร้านอาหารจำนวนหนึ่งที่มีการตรวจ ATK ลูกค้าก่อนเข้าร้าน และมีการพูดคุยหารือร่วมระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 19.00 น โรงแรมแกรนด์จอมเทียน โดยผู้ประกอบการได้นำกลับไปประชุมกันประมาณ 200 คนในวันที่ 1 มกราคม 2564 ในประเด็น การตรวจ ATK ลูกค้าก่อนเข้าร้าน นอกเหนือจากการคัดกรองผู้ติดเชื้อไม่ให้แพร่เชื้อในร้าน ยังเป็นการช่วยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อออกมา ไม่ให้แพร่เชื้อต่อไป


ภาพจาก รอยเตอร์/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี

ข่าวแนะนำ