TNN online นนทบุรีเปิดลงทะเบียนฉีดไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

นนทบุรีเปิดลงทะเบียนฉีดไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

นนทบุรีเปิดลงทะเบียนฉีดไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

นนทบุรีเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ผ่านระบบ “นนท์ kids” พร้อมเผยข้อมูลหลายประเทศอนุมัติแล้ว

วันนี้ ( 2 ม.ค. 65 )สาธารณสุขจังหวัดนนทุบรี ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก นนท์ kids เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี อายุเป้าหมายที่ฉีด : ตั้งแต่ อายุ 5 ปีบริบูรณ์ จนถึงอายุ 11 ปี 11 เดือน 29 วัน

**เฉพาะผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี หรือ ทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนนทบุรี เท่านั้น**

ลงทะเบียนได้ที่ : https://xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/nontkids/

เปิดลงทะเบียน รอบที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 15 มกราคม 2565

หมายเหตุ

1.วันเวลานัดหมาย และสถานที่ฉีดวัคซีนจะเเจ้งให้ทราบภายหลัง เพื่อตรวจสอบรายชื่อ ยืนยัน และ รับเอกสารการเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป

2.เบื้องต้นจะสามารถเริ่มฉีดในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจาก วัคซีนไฟเซอร์ ที่ใช้ต้องเป็นวัคซีนสูตรสำหรับเด็ก (Pediatric formulation) เท่านั้น

3.สถานที่ฉีด จะจัดฉีดแยกเป็นรายอำเภอ ทั้งนี้ขึ้นกับจำนวนของผู้ลงทะเบียน โดยวันฉีดผู้ปกครองสามารถเข้าไปในศูนย์ฉีดได้ 1 คน

4. ขนาดการใช้วัคซีนลดลงเหลือ 1 ใน 3 (10 ไมโครกรัม) ของผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ด้วยการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อ จำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 21 วัน

5.กรณีเด็กที่เคยมีการติดโรคโควิด-19 มาแล้ว จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพียงหนึ่งเข็ม โดยเว้นระยะเวลาอย่างน้อยสามเดือนเมื่อหายดีจากโรคโควิต-19

6.การฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการยินยอมและอนุญาตจากผู้ปกครอง

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

1.ประเทศที่อนุมัติและมีการฉีดไฟเซอร์ ในเด็ก อายุ 5-11 ปี ไปก่อนหน้านี้ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป สิงคโปร์ เป็นต้น

2.ประสิทธิภาพ : ป้องกันอาการป่วย 90.7%

3.ผลข้างเคียง ภายใน 1 สัปดาห์

4.ไม่พบผลข้างเคียงร้ายแรง

5.กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในเด็กอเมริกันที่ฉีดไป 7 ล้านคน พบ 8 คน (ประมาณ 1 ในล้าน) ซึ่งน้อยกว่าในกลุ่มเด็กวัยรุ่นมาก และอาการไม่รุนแรง หายเป็นปกติดี

6. ผลข้างเคียงเฉพาะที่ ที่พบบ่อย คือ เจ็บบริเวณที่ฉีด 71-74%

7.ผลข้างเคียงทั่วไป ที่พบบ่อย คือ อ่อนเพลีย 0.9% ปวดศีรษะ 0.3%

ที่มา : คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็ก และวัยรุ่น (ฉบับที่ 4), ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

นนทบุรีเปิดลงทะเบียนฉีดไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี


ข้อมูลจาก : สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ภาพจาก : ผู้สื่อข่าว TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ