TNN online เช็กเลย! คนละครึ่งเฟส 4 เริ่มเมื่อไร หลังเฟส 3 เสียงตอบรับดี

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กเลย! คนละครึ่งเฟส 4 เริ่มเมื่อไร หลังเฟส 3 เสียงตอบรับดี

เช็กเลย! คนละครึ่งเฟส 4 เริ่มเมื่อไร หลังเฟส 3 เสียงตอบรับดี

คลังเผยโครงการคนละครึ่งเสียงตอบรับดี เริ่มส่งสัญญาณเปิดเฟส 4 ปีหน้า ลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

วันนี้ ( 1 ธ.ค. 65 ) จากกรณีนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยตัวเลขเบื้องต้นการใช้จ่ายตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 ปี 2564 ที่ได้สิ้นสุดลง 1 ในนั้นคือโครงการคนละครึ่ง

ทั้งนี้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 26.35 ล้านราย จากผู้ได้รับสิทธิจำนวน 27.98 ล้านราย และมีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 4,500 บาท แล้วกว่า 10.87 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 223,921.8 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 113,936 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 109,985.8 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 88,712.9 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 36,037 ล้านบาท ร้าน OTOP 10,843.2 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 84,160.7 ล้านบาท ร้านบริการ 3,900.1 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 267.9 ล้านบาท

หลังจากนี้กระทรวงการคลังจะนำผลการดำเนินโครงการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 ปี 2564 พิจารณาปรับปรุงเพื่อออกแบบโครงการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป ในขณะเดียวกัน จะมีการปรับปรุงระบบโครงการคนละครึ่งเพื่อรองรับการ เปิดโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 อีกด้วย

**โดยสรุปแล้วโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จะเริ่มประมาณเดือนมีนาคม 2565 นั้นเอง**

เงื่อนไขสำหรับลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง

- มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

- อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)

ภาพจาก : ช่างภาพ TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ