TNN online ผลวิจัยพบหลังป่วยโควิดทำเซ็กซ์เสื่อม - ติดเชื้อและฉีดวัคซีน 2 เข็ม เกิดภูมิขั้นสูง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ผลวิจัยพบหลังป่วยโควิดทำเซ็กซ์เสื่อม - ติดเชื้อและฉีดวัคซีน 2 เข็ม เกิดภูมิขั้นสูง

ผลวิจัยพบหลังป่วยโควิดทำเซ็กซ์เสื่อม - ติดเชื้อและฉีดวัคซีน 2 เข็ม เกิดภูมิขั้นสูง

ผลวิจัยของสหรัฐฯ พบว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็มหากติดเชื้อ จะเกิดภูมิคุ้มกันขั้นสูง ประมาณ 1,000 เท่า ขณะที่ อีกงานวิจัยพบผู้ป่วยชายที่หายจากป่วยโควิด-19 มีหลายคน คุณภาพของอสุจิลดลงเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน และพบปัญหาอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัวกว่า 64%

วันนี้ (22 ธ.ค.64) สื่อสหรัฐฯ เผย ผลการศึกษาของทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเพื่อวิทยาศาสตร์และสุขภาพแห่งโอเรกอน (OHSU) ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการของสมาคมการแพทย์อเมริกัน (AMA) ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ซึ่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วติดเชื้อ จะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันสูงซึ่งน่าจะคงอยู่ยาวนานชนิดที่เรียกว่า “ซุปเปอร์อิมมูนิตี” ขึ้นตามมาการศึกษาวิจัยดังกล่าว ซึ่งใช้กลุ่มเจ้าหน้าที่ประจำมหาวิทยาลัย 52 คน ที่เคยได้รับวัคซีนของไฟเซอร์เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยในจำนวนนี้มี 26 คนซึ่งเกิดการติดเชื้อโควิดแม้จะผ่านการฉีดวัคซีนแล้วและแสดงอาการป่วยเพียงเล็กน้อย

โดยแยกเป็น ติดเชื้อเดลต้า 10 คน ติดเชื้ออื่นๆ ที่ไม่ใช่เดลต้า 9 คน และอีก 6 คนติดเชื้อกลายพันธุ์ที่ไม่เป็นที่รู้จัก

เมื่อนำตัวอย่างเลือดของทั้ง 26 คนมาตรวจสอบ พบว่าระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อหลังฉีดวัคซีนแล้วอยู่ในระดับสูงกว่าภูมิคุ้มกันที่วัคซีนกระตุ้นให้ร่างกายสร้างขึ้นหลังได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ราว 2 สัปดาห์ ถึง 1,000 เท่า


ผลวิจัยสหรัฐฯ เผยฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้วติดเชื้อโควิด จะเกิดภูมิคุ้มกันขั้นสูง


สำหรับระดับการป้องกันการติดเชื้อโควิด19

A) 3 เข็ม mRNAs + การติดเชื้อ (ซุปเปอร์ภูมิคุ้มกัน)

B) 3 เข็ม mRNAs (ภูมิคุ้มกันสูงมาก)

C) 2 เข็ม mRNAs หรือไขว้ J&J + mRNA (ภูมิคุ้มกันพอประมาณ)

D) 1 เข็ม mRNA หรือ J&J (จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน) เพียงอย่างเดียว หรือการติดเชื้อเพียงอย่างเดียว (ภูมิคุ้มกันขั้นต่ำ)

E) ไม่ได้ฉีดวัคซีน (ไม่มีภูมิคุ้มกันเสี่ยงติดเชื้อสูง)

นอกจากนี้ มีการเผยแพร่ผลการวิจัย วารสารการแพทย์เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ ตีพิมพ์ผลการวิจัยในกลุ่มชายไทยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งพบว่าชายไทยที่ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการ อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเกิดขึ้นร่วมด้วย


ผลวิจัยสหรัฐฯ เผยฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้วติดเชื้อโควิด จะเกิดภูมิคุ้มกันขั้นสูง


งานวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่าง คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสภากาชาดไทย เพื่อศึกษาว่า อาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัวหรือ อีดี นั้นเกิดขึ้นกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากน้อยแค่ไหนและมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการดังกล่าวในกลุ่มชายผู้ติดเชื้อโควิด-19

งานวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นชายไทยที่สามารถเจริญพันธุ์ และติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดือนพฤษภาคม และเดือนกรกฎาคม 2021 ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพบาลโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นชายจำนวน 153 คนที่ติดเชื้อโควิด-19 พบว่า มีอาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัวคิดเป็นสัดส่วน 64.7% ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง

ผลวิจัยสหรัฐฯ เผยฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้วติดเชื้อโควิด จะเกิดภูมิคุ้มกันขั้นสูง

นอกจากนี้ ยังพบว่าอาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัวนั้นมีความเกี่ยวข้องกับสภาวะทางจิตด้วย โดยความเสี่ยงเกิดภาวะอีดี จะสูงขึ้นกับคนที่มีปัญหาซึมเศร้า

สอดคล้องกับงานวิจัยซึ่งเผยแพร่ในวารสาร Fertility and Sterility ที่ศึกษาจากตัวอย่างน้ำเชื้อที่เก็บจากผู้ชายในเบลเยียม หลังจากหายป่วยจากโควิด-19 จำนวน 120 คน อายุเฉลี่ย 35 ปี คน พบว่า ตัวอย่างที่เก็บภายใน 1 เดือนหลังหายป่วย 37% ของกลุ่มตัวอย่าง มีจำนวนอสุจิลดลง ขณะที่ 60% การเคลื่อนไหวของอสุจิลดลง

จากนั้นจะค่อย ๆ ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 3 เดือน โดยในกลุ่มตัวอย่างที่เก็บเชื้อระหว่าง 1-2 เดือน 29% มีจำนวนอสุจิลดลง และ 37% การเคลื่อนไหวของอสุจิลดลง

ผลวิจัยสหรัฐฯ เผยฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้วติดเชื้อโควิด จะเกิดภูมิคุ้มกันขั้นสูง

ขณะที่ ตัวอย่างที่เก็บหลัง 2 เดือน จำนวนอาสาสมัครที่ตรวจพบว่าจำนวนและการเคลื่อนไหวอสุจิลดลง คิดเป็น 6% และ 28% ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ไม่พบเชื้อโควิด-19 ในน้ำเชื้อ ขณะที่ความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19 ก็ไม่มีความสัมพันธ์กับลักษณะของอสุจิ

ดังนั้น คู่รักที่ต้องการจะมีบุตรควรตระหนักว่า คุณภาพอสุจิหลังการติดเชื้อโควิด-19 อาจต่ำกว่าระดับปกติ โดยระยะเวลาฟื้นตัวคาดว่าจะอยู่ที่ 3 เดือน อย่างไรก็ตาม ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม ถึงข้อมูลว่าตัวแปรโอมิครอน (Omicron) ที่แพร่ระบาดใหม่จะรุนแรงกว่าเดลต้า (Delta) หรือไม่


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง