TNN online ติดตามสถานการณ์ การลงทุน Bitcoin จากข้อมูล On-chain ในปัจจุบัน โดย Zipmex

TNN ONLINE

คอลัมนิสต์

ติดตามสถานการณ์ การลงทุน Bitcoin จากข้อมูล On-chain ในปัจจุบัน โดย Zipmex

ติดตามสถานการณ์ การลงทุน Bitcoin จากข้อมูล On-chain ในปัจจุบัน โดย Zipmex

ติดตามสถานการณ์ และพฤติกรรมของนักลงทุนใน Bitcoin จากข้อมูล On-chain ในปัจจุบัน วิเคราะห์โดย วรทย์ กีรติอาภากุล Research Specialist Zipmex

สถานการณ์ของ Bitcoin ในสัปดาห์นี้ถือเป็นช่วงสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดี และมีความกังวลเกิดขึ้น หลังจากที่ ราคา Bitcoin ไม่สามารถยืนทรงอยู่เหนือแนวต้านประมาณ 45,000 BTC/USD ได้ พร้อมกับปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน จนกระทั่งกลับมาทดสอบบริเวณแนวรับเดิมที่มีนัยสำคัญประมาณ 37,000 BTC/USD (หากพิจารณาจากข้อมูลในอดีต) ทำให้นักลงทุนมีความกังวล และมองไปถึงกรณีที่หากราคาเกิดหลุดลงมาก็จะทำให้อาจมีแนวโน้มที่อาจจะปรับลงต่อไปได้ 

เราจะลองติดตามเข้าไปพิจารณาทางด้านปัจจัยภายในกันด้วยเครื่องมือ On-chain ของ Glassnode ว่า ช่วงราคาปัจจุบันหลังจากที่มีการปรับลงมาอย่างต่อเนื่องนั้น ส่งผลกระทบอย่างไรต่อนักลงทุน และเริ่มมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างให้เราต้องระมัดระวังกัน

 ติดตามสถานการณ์ การลงทุน Bitcoin จากข้อมูล On-chain ในปัจจุบัน โดย Zipmex

ภาพประกอบที่ 1

จากภาพประกอบที่ 1 แสดงถึง

    ปริมาณ Long-Term Holder Realized Price (เส้นสีน้ำเงิน) ที่บ่งชี้ถึง ต้นทุนราคาของกลุ่มนักลงทุนระยะยาวนั้นเริ่มลดลงเรื่อย ๆ 

    Long-Term Spent Price (เส้นสีชมพู) ที่บ่งชี้ถึง กลุ่มนักลงทุนระยะยาวนั้นมีพฤติกรรมในการขายเหรียญ Bitcoin เพิ่มมากขึ้น ณ ช่วงระดับราคานี้

ซึ่งข้อมูลนี้สามารถชี้ให้เราเห็นว่า นักลงทุนระยะยาวได้เริ่มมีการทยอยขายเหรียญ Bitcoin ออกมา โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ซื้อสะสมเมื่อช่วงต้นปี 2022 ที่ผ่านมา เนื่องจากราคาปรับลงมาใกล้เคียงกับต้นทุนของพวกเขา จึงทำให้มีการขายออกมาเพื่อรับรู้การขาดทุน หรือ เท่าทุนกันก่อนเพื่อลดความเสี่ยงลง ส่งผลให้ในช่วงนี้มีแนวโน้มที่อาจมีแรงขายเข้ามาสู่ตลาดอีกระลอกก็เป็นได้

 ติดตามสถานการณ์ การลงทุน Bitcoin จากข้อมูล On-chain ในปัจจุบัน โดย Zipmex

ภาพประกอบที่ 2

จากภาพประกอบที่ 2 แสดงถึงปริมาณสัดส่วนของ Addresses , Supply และ Entities ทั้งหมดที่มีผลกำไรจาก ถือครอง Bitcoin ที่ทาง Glassnode ทำการติดตาม (Tracking) ไว้ 

ได้บ่งชี้ว่า ปัจจุบันนักลงทุนส่วนใหญ่ประมาณ 70 % นั้นยังคงมีกำไร ซึ่งทำให้มีนักลงทุนอีกส่วนขาดทุนอยู่ 30 % โดยหากเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตช่วงปี 2018-2019, มีนาคมปี 2020 ที่ตลาดเป็นขาลงที่มีการปรับฐานแบบรุนแรงนั้น นักลงทุนส่วนใหญ่มีจะกำไรอยู่ประมาณ 45 % , 57 %  ดังนั้นจะมีนักลงทุนส่วนที่เหลือขาดทุนอยู่ที่ 55 % , 43 % ตามลำดับ

ซึ่งทาง Glassnode นั้นได้ตั้งสมมติฐาน และอนุมานในเบื้องต้นต่อไปว่า หากจะให้เกิดกรณีที่คล้ายกันกับในอดีตนั้นราคา Bitcoin จะต้องมีการปรับลงไปอีกสักระยะ เพื่อทำให้สัดส่วนของนักลงทุนที่ขาดทุนเพิ่มขึ้นอีก 10 % เพื่อให้อยู่ในช่วงเรตขาดทุนประมาณ 40 – 50 % เหมือนแบบในอดีต 

Glassnode จึงได้มีการคำนวณออกมาเป็นเลขอยู่ประมาณ 33,600 BTC/USD (คำนวณเมื่อราคาอยู่ที่ประมาณ 38,000 BTC/USD) ด้วยข้อมูลนี้จะทำให้เราสามารถเอามาใช้เป็นระดับแนวรับที่มีนัยสำคัญ เพื่อเฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมราคาต่อไปในอนาคต หากเกิดกรณีที่ราคามีการปรับหลุดลงมาได้

ในส่วนสุดท้าย หากพิจารณาจากเครื่อมือ Realized Profit/Loss ใน Bitcoin ที่ทาง Glassnode นำมาประยุกต์ใช้โดยทำการหารค่า Realized Cap ทั้งหมดเพื่อให้ได้มูลค่าสัดส่วนของ Profit กับ Loss ที่นักลงทุนเอาเข้าออกจากตลาด ซึ่งจะช่วยให้เราประเมินช่วง Market Cycle ได้แบบคร่าว ๆ 

 ติดตามสถานการณ์ การลงทุน Bitcoin จากข้อมูล On-chain ในปัจจุบัน โดย Zipmex 

ภาพประกอบที่ 3

จากภาพจะชี้ให้เราเห็นว่า ปัจจุบันนั้นเรากำลังอยู่ในช่วงของ Bear Market (บริเวณกรอบโซนสีแดงด้านขวา) หากพิจารณาจากที่นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดนั้นมีสัดส่วนปริมาณในการรับรู้การขาดทุนมากกว่ากำไร ถือเป็นสัญญาณให้นักลงทุนควรระมัดระวังแรงขาย และมองถึงการลดปริมาณสถานะใน Bitcoin ลงเพื่อลดความเสี่ยง 


กล่าวโดยสรุป การที่ราคาปรับลงมาในคราวนี้นั้น ส่งผลให้นักลงทุนระยะยาวที่มีต้นทุนในช่วงต้นปี 2022 นั้นยอมขาย Bitcoin ออกมาเพื่อลดความเสี่ยง และรับรู้การกำไร/ขาดทุน หรือเท่าทุน ทำให้เกิดแรงขายเข้ามา และเริ่มมีสัญญาณเตือนให้เราเฝ้าระมัดระวังตรงบริเวณแนวรับประมาณ 33,600 BTC/USD กรณีหากราคาเกิดปรับลงมาก็อาจมีแนวโน้มที่จะปรับฐานลึกแบบในอดีตได้ นอกเหนือจากนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเรากำลังอยู่ในช่วง Bear Market หากอิงตามสัดส่วนที่นักลงทุนรับรู้การขาดทุนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเตือนให้นักลงทุนอาจพิจารณาถึงลดสถานะลง และระมัดระวังการลงทุนในช่วงเวลานี้ให้มากขึ้น   
ข้อมูลจาก : วรทย์ กีรติอาภากุล Research Specialist Zipmex 

ภาพประกอบ : AFP ,Zipmex