TNN online Bitcoin ควรมีราคาเท่าไร? วิเคราะห์โดย Zipmex

TNN ONLINE

คอลัมนิสต์

Bitcoin ควรมีราคาเท่าไร? วิเคราะห์โดย Zipmex

Bitcoin ควรมีราคาเท่าไร? วิเคราะห์โดย Zipmex

Bitcoin ควรมีราคาเท่าไร? วิเคราะห์โดย วริศรา สาระขวัญ Research Specialist Zipmex Trader

การประเมินมูลค่าของสิ่งที่ต้องการลงทุน เป็นแนวคิดพื้นฐานที่นักลงทุนมักใช้กับการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ ซึ่งแต่ละสินทรัพย์ก็มีวิธีการคำนวณในการประเมินมูลค่าที่แตกต่างกันไป เนื่องจากมีพื้นฐานและรูปแบบการได้มาซึ่งรายได้ที่แตกต่างกัน อย่างใน Bitcoin มักจะได้ยินการประเมินมูลค่าด้วยโมเดล Stock-to-Flow (S2F) หากอ้างอิงจากโมเดลดังกล่าว ราคา Bitcoin ในปี 2024 อยู่ที่ 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 33,000,000 บาท) มาทำความรู้จักกับโมเดล Stock-to-Flow (S2F) ให้มากขึ้นได้ในบทความนี้


โมเดล Stock-to-Flow (S2F) คืออะไร?

โมเดล Stock-to-Flow (S2F) เป็นการนำราคา Bitcoin ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2009 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2019 มาทำ Backtest ย้อนหลังเพื่อประเมินหาราคาที่เหมาะสมของ Bitcoin คิดค้นโดยบุคคลนิรนามที่ใช้นามแฝงว่า ‘PlanB’ อดีตนักลงทุนสถาบันสาย Quantitative ที่มีประสบการณ์การลงทุนในตลอดมาแล้วกว่า 25 ปี 


โมเดลนี้ใช้สมมติฐานที่อ้างอิงกับปริมาณอุปทาน (Supply) ของ Bitcoin ที่ทยอยปล่อยออกมาเข้าสู่ระบบ ซึ่งมีลักษณะเงื่อนไขของ Supply ที่ชัดเจนและเป็นจุดเด่นข้อหนึ่งของ Bitcoin นั่นคือ การที่มีจำนวนเหรียญจำกัดที่ 21 ล้านเหรียญ และมีการ Halving (หรือการลดลงครึ่งหนึ่งของ Block Reward) ซึ่งจะเกิดขึ้นในทุก ๆ บล็อกที่ 210,000 หรือคาดการณ์ว่าใช้เวลาทุก ๆ 4 ปี โดยประมาณ ทำให้ Bitcoin มีความ Scarcity หรือความหายาก


 Bitcoin ควรมีราคาเท่าไร? วิเคราะห์โดย Zipmex

ภาพแสดงการประเมินมูลค่า Bitcoin ด้วย S2F Model อ้างอิงจากทวิตเตอร์ของ PlanB


จากภาพด้านบนแสดงราคาที่ประเมินได้จากโมเดล Stock-to-Flow (S2F) อ้างอิงจากทวิตเตอร์ของคุณ PlanB เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2022 พบว่า ราคา Bitcoin ที่ประเมินได้จากโมเดลดังกล่าว (เส้นสีขาว) อยู่ที่ประมาณ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และเมื่อมีการ Halving ในครั้งถัดไปซึ่งคาดว่าจะเปิดขึ้นในช่วงปี 2024 ราคา Bitcoin อยู่ที่ 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 


ทั้งนี้ โมเดล Stock-to-Flow (S2F) ยังมีข้อจำกัดเรื่องการใช้งานที่มีความเชื่อมโยงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ข้างต้น กล่าวคือ หากสังเกตราคาที่ประเมินได้จากโมเดลดังกล่าว พบว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในทุก ๆ 4 ปี ซึ่งเกิดจากการปัจจัยเรื่องการ Halving ที่เกิดขึ้น อาจไม่ได้มีการนำปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลกระทบเข้ามาคำนวณด้วย เช่น มุมมองที่มีต่อ Bitcoin ในแต่ละช่วงเวลา นั่นทำให้คุณ PlanB ได้มีการคิดค้นอีกหนึ่งโมเดลชื่อว่า Stock-to-Flow Cross Asset Model (S2FX) เพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว


หากอ้างอิงจากรายงาน ‘Cryptoassets: The Guide to Bitcoin, Blockchain, and Cryptocurrency for Investment Professionals’ ที่จัดทำขึ้นโดย CFA Institute Research Foundation พบว่า โมเดล Stock-to-Flow (S2F) เป็นหนึ่งในวิธีการประเมินมูลค่า Bitcoin แต่ยังมีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีอื่นอีก ซึ่งมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการตีความ Bitcoin และสมมติฐาน


ยกตัวอย่างกรณีของ VanEck บริษัทจัดการสินทรัพย์ระดับโลก ออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2022 ถึงราคา Bitcoin ที่ประเมินได้ ซึ่งคุณ Eric Fine ตำแหน่ง Head of active EM debt ของ VanEck และคุณ Natalia Gurushina หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ได้ทำวิจัยเปรียบเทียบทองคำและ Bitcoin ในเชิงการนำไปเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศทั่วโลก พบว่า มูลค่าของ Bitcoin อยู่ที่ 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในกรณีเป็นฐานเงิน (Monetary base หรือ M0) และอาจมีมูลค่าสูงถึง 4.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในกรณีเป็นปริมาณเงินตามความหมายกว้าง (M2)


อย่างไรก็ตาม ราคา Bitcoin ที่ประเมินได้จากโมเดลแต่ละโมเดล เกิดจากการคำนวณจากสมการตามสมมติฐานที่กำหนดไว้เท่านั้น ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบ ทำให้ราคาตลาดที่เกิดขึ้นจริงไม่สอดคล้องกับราคาที่ประเมินได้จากการคำนวณได้ข้อมูลจาก : วิเคราะห์โดย วริศรา สาระขวัญ Research Specialist Zipmex Trader

ภาพประกอบ : AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง