TNN online (คลิป) เลื่อนเปิดเมืองเป็น 1 พ.ย. รอฉีดวัคซีนครบร้อยละ 70

TNN ONLINE

รายการ TNN

(คลิป) เลื่อนเปิดเมืองเป็น 1 พ.ย. รอฉีดวัคซีนครบร้อยละ 70

(คลิป) เลื่อนเปิดเมืองเป็น 1 พ.ย. รอฉีดวัคซีนครบร้อยละ 70

เลื่อนเปิดเมืองเป็น 1 พ.ย. รอฉีดวัคซีนครบร้อยละ 70

ศบค. ชุดเล็ก มีมติ เห็นควรให้ปรับไทม์ไลน์แผน "การเปิดเมือง" 5 จังหวัด รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จาก 1 ตุลาคม  เป็น 1 พฤศจิกายน  พร้อมเห็นชอบขยาย พรก.ต่ออีก 2 เดือน