TNN online (คลิป) ซิโนแวค 2 เข็ม + ติดเชื้อ ภูมิพุ่งสูงไม่ต้องกระตุ้น

TNN ONLINE

รายการ TNN

(คลิป) ซิโนแวค 2 เข็ม + ติดเชื้อ ภูมิพุ่งสูงไม่ต้องกระตุ้น

(คลิป) ซิโนแวค 2 เข็ม + ติดเชื้อ ภูมิพุ่งสูงไม่ต้องกระตุ้น

ซิโนแวค 2 เข็ม + ติดเชื้อ ภูมิพุ่งสูงไม่ต้องกระตุ้น

หมอยง ภู่วรวรรณ เผย ผู้ฉีดวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม เมื่อติดเชื้อร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น เหมือนฉีดวัคซีนบูสเตอร์อีก 1 เข็ม