TNN online (คลิป) ลุยฉีดวัคซีนคนท้อง เดือนละ 1 แสนคน

TNN ONLINE

รายการ TNN

(คลิป) ลุยฉีดวัคซีนคนท้อง เดือนละ 1 แสนคน

(คลิป) ลุยฉีดวัคซีนคนท้อง เดือนละ 1 แสนคน

ลุยฉีดวัคซีนคนท้อง เดือนละ 1 แสนคน

อธิบดีกรมอนามัย ร่วมรณรงค์ ให้หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไปเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19  โดยมีเป้าหมาย คือ 1 เดือน 1 แสนราย เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน – 13 ตุลาคมนี้