TNN online (คลิป) ยาฆ่าพยาธิ "ไอเวอร์เม็กติน" รักษาโควิด ยับยั้งไวรัส

TNN ONLINE

รายการ TNN

(คลิป) ยาฆ่าพยาธิ "ไอเวอร์เม็กติน" รักษาโควิด ยับยั้งไวรัส

(คลิป) ยาฆ่าพยาธิ ไอเวอร์เม็กติน รักษาโควิด ยับยั้งไวรัส

ยาฆ่าพยาธิ "ไอเวอร์เม็กติน" รักษาโควิด ยับยั้งไวรัส

หมอธีระวัฒน์  ชูยาฆ่าพยาธิ ไอเวอร์เม็กติน รักษาโควิดตั้งแต่เริ่มต้นกระทั่งติดเชื้อมีอาการแล้ว  ยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัส ลดการอักเสบ โดยผู้ค้นคิดสูตรและผู้ที่นำไปใช้ต่อสู้กับโรคพยาธิฟิลาเรีย ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยา และ อายุรศาสตร์ ในปี 2015 จัดเป็นยาสำคัญขององค์การอนามัยโลก