TNN online (คลิป) สวอปผิดวิธี ไม้หักคาโพรงจมูก

TNN ONLINE

รายการ TNN

(คลิป) สวอปผิดวิธี ไม้หักคาโพรงจมูก

(คลิป) สวอปผิดวิธี ไม้หักคาโพรงจมูก

สวอปผิดวิธี ไม้หักคาโพรงจมูก

อุทาหรณ์! แหย่ไม้สวอป ผิดวิธีหรือผิดทิศทาง ปลายไม้หักคาในโพรงจมูก หมอต้องส่องกล้องใช้อุปกรณ์คีบออกมา ด้าน นพ. ชาญสิริ ได้โพสต์หากทำถูกต้อง : แทบไม่เจ็บ อาจรู้สึกจักจี้เล็กน้อย น้ำตาซึมนิดๆ และได้ผลที่มีความแม่นยำ