TNN online (คลิป) สัญญาณดี! หมอชี้กลางเดือนหน้าคลายล็อก

TNN ONLINE

รายการ TNN

(คลิป) สัญญาณดี! หมอชี้กลางเดือนหน้าคลายล็อก

(คลิป) สัญญาณดี! หมอชี้กลางเดือนหน้าคลายล็อก

สัญญาณดี! หมอชี้กลางเดือนหน้าคลายล็อก

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เผยสัญญาณดี ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เริ่มทรงตัว ผู้เสียชีวิตลดลงจากการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น เชื่อกลางเดือนหน้าอาจมีคลายล็อก แต่ต้องเลือกพื้นที่ให้เหมาะสม