TNN online (คลิป) ผลสอบผิดจริง! ผอ.ฉีดไฟเซอร์ให้เมีย

TNN ONLINE

รายการ TNN

(คลิป) ผลสอบผิดจริง! ผอ.ฉีดไฟเซอร์ให้เมีย

(คลิป) ผลสอบผิดจริง! ผอ.ฉีดไฟเซอร์ให้เมีย

ผลสอบผิดจริง! ผอ.ฉีดไฟเซอร์ให้เมีย

เผยผลสอบผิดจริง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดัง พาภรรยาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ด่านหน้า ชงสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาโทษ