TNN online (คลิป) อ.เฉลิมชัย จวกไร้สำนึก แย่งฉีดไฟเซอร์ด่านหน้า

TNN ONLINE

รายการ TNN

(คลิป) อ.เฉลิมชัย จวกไร้สำนึก แย่งฉีดไฟเซอร์ด่านหน้า

(คลิป) อ.เฉลิมชัย จวกไร้สำนึก แย่งฉีดไฟเซอร์ด่านหน้า

อ.เฉลิมชัย จวกไร้สำนึก แย่งฉีดไฟเซอร์ด่านหน้า

อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เดือดจัด ซัดพวกไร้สำนึกแย่งด่านหน้าฉีดไฟเซอร์ ลั่นถึงจะตายก็จะไม่ฉีด เพราะมีสำนึก