แก้ รธน.60 ทางออกประเทศ ? (คลิป)

TNN ONLINE

รายการ TNN

แก้ รธน.60 ทางออกประเทศ ? (คลิป)

แก้ รธน.60 ทางออกประเทศ ? (คลิป)

แก้ รธน.60 ทางออกประเทศ ? | The Key

The Key (วิทยากร) : คุณวิเชียร ชวลิต ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นข้อกฎหมาย ในคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม ก่อนรับหลักการ รัฐสภา
website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE